Teraz nadeszła kolejna nowelizacja, która zmieniła zasady rozliczania wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.
Co się zmieniło?

 • Zniknęło rolowanie zaliczek i ulga dla klasy średniej.
 • Pojawiła się niższa stawka PIT i nowa kwota zmniejszająca podatek.

Z pewnością wyliczanie wynagrodzeń jest teraz prostsze, ale pojawiają się nowe wątpliwości i pytania.

 • Czy dla wszystkich #NiskiePodatki oznaczają rzeczywiście wyższe wynagrodzenia?
 • I jak będzie wyglądało rozliczenie roczne?

To nie jedyne trudne pytania, które przyniósł Polski Ład 2.0.

Przed niełatwym wyborem stanęli przedsiębiorcy, którzy otrzymali możliwość zmiany formy opodatkowania. Dla wielu z nich początek roku był okresem analiz i podejmowania trudnych decyzji dotyczących optymalnej formy płacenia podatków i składki zdrowotnej.

Jednak zmiany, które rząd wprowadził w połowie roku mogą spowodować, iż te wybory okażą się nietrafione.

 • Kto zatem może dokonać zmiany sposobu opodatkowania i kiedy warto to zrobić? 
 • Ile czasu mają podatnicy na podjęcie decyzji?

Podczas cyklu szkoleń online „Polski Ład pod lupą ekspertów” wnikliwie przyjrzeliśmy się nowym rozwiązaniom i odpowiedzieliśmy na najbardziej nurtujące pytania.

Dowiedz się, kto zyskał, a kto stracił na nowych rozwiązaniach Polskiego Ładu?
Jakie decyzje należy podjąć, aby zoptymalizować opodatkowanie?
Z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać?

Zobacz nagrania ze szkoleń i rozwiej swoje wątpliwości

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Polski Ład pod lupą ekspertów
Polski Ład pod lupą ekspertów

Oto wybrane opinie uczestników, którzy wypełnili anonimowo ankietę poszkoleniową:

„Pełen profesjonalizm”

„ Prowadząca to wysokiej klasy ekspertka - z przyjemnością słucha się tej Pani”

„Właściwa osoba z dużą wiedzą i łatwością w przekazywaniu informacji”

„Bardzo przydatna wiedza i sposób przekazania przez prelegenta”

„Super wykład, wysoki poziom merytoryczny. Dziękuję”

Polski Ład pod lupą ekspertów - szczegółowy program 4 eksperckich szkoleń

 • Szkolenie 1: Nowelizacja Kodeksu pracy - zmiany w zakresie urlopów i umów o pracę

  Prowadzący: Piotr Wojciechowski
   

  W trakcie szkolenia online omówione zostały następujące kwestie:

  1. Zmiany w zakresie zatrudniania na okres próbny i czas określony.
  2. Zmiany w zakresie przygotowywania dodatkowej informacji do umowy o pracę.
  3. Nowa informacja dla pracownika wykonującego pracę za granicą.
  4. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy.
  5. Uzasadnianie wypowiedzenia – nowe zasady.
  6. Czas szkolenia a czas pracy – nowe wytyczne.
  7. Nowy urlop w pilnych sprawach rodzinnych.
  8. Nowe urlopy opiekuńcze.
  9. Nowe zasady ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
  10. Nowy wniosek o elastyczną organizację pracy.
 • Szkolenie 2: Polski Ład 2.0 – zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców

  Prowadzący: Izabela Leśniewska

  W trakcie szkolenia online omówione zostały następujące kwestie:

  1. Ponowny wybór formy opodatkowania:
   • zmiana z podatku liniowego na skalę podatkową
   • zaliczenie do KUP albo odliczenie od dochodu składki zdrowotnej do kwoty 8 700 zł, problemy praktyczne z realizacją nowych przepisów
  2. Zmiana z ryczałtu na skalę podatkową lub ryczałt i skalę, obliczalność składki dla firm na ryczałcie
  3. "Pułapka" w prowadzeniu KPiR w związku z powyższymi zmianami
  4. Analiza zasad opodatkowania najmu prywatnego
 • Szkolenie 3: Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

  Prowadzący: Barbara Tomaszewska

  W trakcie szkolenia online omówione zostały następujące kwestie:

  1. Rozliczenie wynagrodzenia pracowników po zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.:
   • zmieniona skala podatkowa - 12%, 32%;
   • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
   • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek a nierozliczona kwota zaliczki na podatek;
   • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
   • rozliczenie wynagrodzenia po złożeniu przez pracownika oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
   • rozliczenie przychodów zwolnionych od podatku;
   • ustalenie dochodu i zaliczki na podatek po zmianach;
   • rozliczenie podatku za 2022 r.
  2. Rozliczenie wynagrodzenia pracowników po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r.
   • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek;
   • złożenie przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek;
   • oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczenie zaliczki na podatek;
   • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów;
  3. Rozliczenie przychodów z umowy zlecenia po zmianach obowiązujących od lipca 2022 r i od 2023 r.
  4. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania po zmianach
   • ubezpieczenie zdrowotne prokurentów,
   • składka na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich i osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, zlecił wykonanie określonych czynności.
 • Szkolenie 4: Zmiany w opodatkowaniu od 1 lipca 2022 r.

  Prowadzący: Beata Boruszkowska i Patrycja Kubiesa

  W trakcie szkolenia online omówione zostały następujące kwestie:

  Część I - Patrycja Kubiesa:

  1. Wprowadzenie nowej skali podatkowej – zmiana art. 27 u.p.d.o.f.
  2. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe)
  3. Wprowadzenie limitowanego odliczenia z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Część II - Beata Boruszkowska:

  1. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – uchylenie art. 26 ust. 2aa i ust. 4a-4c u.p.d.o.f.
  2. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – wprowadzony art. 31b u.p.d.o.f.
  3. Jak przygotować biuro rachunkowe do nadchodzących zmian – check lista


Poznaj naszych ekspertów:

Beata Boruszkowska

Od 1997 r. związana z usługami księgowymi prowadzonymi przez biura rachunkowe. Od 2006 r. właściciela Biura Rachunkowego BEATA.

Trener biznesu i konsultant. Przeprowadziła liczne szkolenia z zakresu rachunkowości, zarówno uproszczonej, jak i pełnych ksiąg rachunkowych, a także z zakładania działalności gospodarczej i zarządzania finansami. Wykładowca rachunkowości na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Społecznik na rzecz rozwoju księgowych i biur rachunkowych w Polsce. W 2019 otrzymała srebrną odznakę w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Sygnatariusz etyki zawodowej w rachunkowości i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Certyfikowana księgowa - świadectwo kwalifikacji nr 32376/02 z dnia 7.06.2002 r.

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A.

Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

Izabela Leśniewska

Specjalistka z zakresu tarcz antykryzysowych.

Prowadzi szkolenia na temat Polskiego ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i aspektów wyboru form opodatkowania w różnych oddziałach KIDP.

Prelegentka na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu; autorka artykułów w serwisie Prawo.pl i ekspertka w "Rzeczpospolitej"; pracuje w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o.

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej.

Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).

Piotr Wojciechowski

Adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 – 2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu.

W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, wykłada prawo pracy na Wyższych Uczelniach, publikuje książki i artykuły prasowe, uczestniczy w konferencjach tematycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy.

Polski Ład pod lupą ekspertów
Eksperckie szkolenia online


UWAGA :

 • Uzupełniając poniższy formularz otrzymasz dostęp aż do 4 eksperckich szkoleń nt. zmian związanych z Polskim Ładem
 • Więcej podobnych treści i szkoleń na temat Polskiego Ładu i nie tylko znajdziesz w naszych serwisach: LEX Księgowość LEX Kadry.
Back To Top