W czasach licznych nowelizacji obowiązujących przepisów, uchwalanych na szybko i często w sposób budzący spore wątpliwości, osoby wykonujące zawód księgowego borykają się z licznymi problemami, generującymi po ich stronie konieczność podjęcia dodatkowych czynności oraz skutkujące powstaniem realnych ryzyk związanych z prowadzonym biznesem. Problem związany z odpowiedzialnością księgowego nabiera szczególnego znaczenia w dobie Polskiego Ładu, kiedy klienci biur rachunkowych poszukują sposobów na zmniejszenie swoich obciążeń publicznoprawnych i oczekują od swoich księgowych kompleksowego doradztwa. Nie pomagają też dodatkowe obowiązki w zakresie składek zdrowotnych, obliczania ulg, czy opodatkowania w formie estońskiego CIT-u. 

Zawód księgowego nie jest łatwy, o czym doskonale wie każdy jego przedstawiciel – horyzont spraw, którymi zajmuje się księgowy jest niezwykle szeroki, wymagający kompleksowej wiedzy. Brak samorządu księgowych nie pomaga w zwalczaniu ryzyk i księgowi sami zaczęli się zrzeszać, żeby walczyć o swój interes. Na ten moment to biuro rachunkowe samo powinno zadbać o swój interes i wewnętrzną zgodność, żeby na wypadek potencjalnego sporu móc uwolnić się od odpowiedzialności, lub maksymalnie ją ograniczyć. Jednym ze sposobów na skuteczne ograniczenie odpowiedzialności jest poprawnie skonstruowana umowa z Klientem. Praktyczne wskazówki w zakresie konstruowania jej postanowień zostaną Państwu przekazane w toku wystąpienia naszych ekspertów.

Wojciech Frankiewicz
Adwokat, partner w kancelarii Staniek & Partners – Law for Industry.
Krzysztof Staniek

Doktor nauk prawnych, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Partner zarządzający Kancelarii Staniek&Partners

Powrót do programu
Back To Top