Prawo04 sierpnia, 2021

Zostań swoim coachem

Pokonywanie własnych ograniczeń, mierzenie się z wyzwaniami, rozwiązywanie problemów to codzienność. Jednym ze sposobów doskonalenia swojego działania, poznania siebie, odkrywania mocnych i słabych stron, a także przyjrzenia się problemom, emocjom, przekonaniom i zachowaniom jest self-coaching.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/7

Self-coaching cieszy się coraz większym zainteresowaniem osób, które samodzielnie pracują nad własnym rozwojem i poszukują różnych możliwości wsparcia w tym zakresie. Autorzy publikacji na ten temat zwracają uwagę, że jest to forma relacji z samym sobą, systematycznej refleksji nad własnymi zachowaniami, wartościami, emocjami, relacjami z innymi ludźmi, sposobami osiągania założonych celów. Dzięki temu jesteś w stanie wydobyć naturalnie posiadane zasoby, poprawić sposób funkcjonowania, rozwijać się, bardziej celowo i świadomie działać, lepiej i pełniej żyć.

Ta metoda rozwoju sprawdzi się zarówno w doskonaleniu umiejętności nauczycielskich (np. pracy wychowawczej, prowadzenia lekcji, współpracy z rodzicami), jak i zwiększeniu satysfakcji z życia osobistego. Punktem wyjścia jest przekonanie, że dojrzały człowiek ma wszelkie zasoby (lub może je zdobyć), aby się rozwijać i dokonywać odpowiednich zmian w życiu. Pracujesz nad sobą i nad tym, na co masz wpływ. Koncentrujesz na miejscu, w którym jesteś obecnie, i tym, gdzie chcesz się znaleźć w przyszłości.

Ważne jest, aby cel wynikał z Twoich potrzeb, a jego realizacja zależała od Ciebie. Duże znaczenie ma dostrzeganie i pokonywanie swoich wewnętrznych ograniczeń i przeniesienie uwagi z przeszkód zewnętrznych na bariery wewnętrzne, głównie natury psychologicznej.

W coachingu ważny jest także rozwój, który dokonuje się podczas dążenia do realizacji celu. Rozmowa z samym sobą o życiu, problemach, sukcesach i pragnieniach pozwala na refleksję, cenne wnioski oraz danie sobie informacji zwrotnej.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top