Prawo17 listopada, 2023

Współpraca budująca zespół - Małgorzata Pomianowska

Szkoła jest jednym z kluczowych miejsc, w którym można i trzeba uczyć młodych ludzi współpracy. Aby jednak nasi uczniowie chcieli brać na siebie odpowiedzialność za wspólne działania, musi zostać spełnione kilka warunków: przede wszystkim trzeba stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz postawić na rozwój kompetencji społecznych.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/10

Świadome budowanie zespołu klasowego i tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnej nauce należą do zadań każdego nauczyciela. Dużą rolę w ich realizacji odgrywa doskonalenie u uczniów umiejętności efektywnego i skutecznego współdziałania. W polskich i międzynarodowych dokumentach dotyczących kierunków rozwoju edukacji podkreśla się, że dzieci powinny ze sobą współpracować, doskonaląc kompetencje społeczne tak cenione na rynku pracy.

Nadal jednak w wielu szkołach dominuje rywalizacja, poczucie alienacji i nastawienie głównie na indywidualne osiągnięcia. Zdarza się, że uczniowie odmawiają udziału w projektach grupowych i nie angażują się w zadania wykonywane przez całą klasę, nie widząc wartości we współdziałaniu. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele.

Podstawowym fundamentem, na którym opiera się efektywna współpraca zespołowa, jest klimat zaufania. Amerykański publicysta Patric Lencioni w książce Pięć dysfunkcji pracy zespołowej (Warszawa 2016) podkreśla, że na przeszkodzie dobrego funkcjonowania zespołów w głównej mierze stoi brak zaufania. Jeśli nie ufamy sobie nawzajem, to niechętnie dzielimy się pomysłami, unikamy korzystania z doświadczenia innych osób i ich wsparcia, mamy obawy przed udzielaniem konstruktywnej krytyki.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top