Prawo04 sierpnia, 2021

Sierpniowa rada pedagogiczna - Bożena Barszczewska

W sierpniu dyrektora szkoły czekają obowiązki związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem do kolejnego. Jednym z ważnych zadań jest organizacja zebrania rady pedagogicznej, dlatego warto przypomnieć sobie regulujące ją zasady.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/7

Aby dyrektor mógł prawidłowo wypełniać swoje obowiązki, musi ściśle współpracować z kolegialnym organem szkoły, jakim jest rada pedagogiczna. Działa ona pod przewodnictwem dyrektora, wypełniając statutowe zadania stanowiące, opiniodawcze i wykonawcze w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Jest organem uprawnionym do wydawania opinii, bez których dyrektor szkoły nie może podjąć żadnych działań dotyczących organizacji nowego roku szkolnego.

W niniejszym komentarzu omawiam zadania dyrektora związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, wyjaśniam też, jak należy przygotować zebranie rady pedagogicznej, jakie są kompetencje rady w programowaniu nowego roku szkolnego oraz jakie uchwały w tej kwestii należy podjąć.

W myśl art. 94 pr. ośw. rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Stosownie do zapisu art. 69 ust. 5 pr. ośw. rozpoczęcie to powinno być poprzedzone zebraniem rady pedagogicznej. Ma ona na celu:
- działania związane z zakończeniem mijającego roku szkolnego,
- zaplanowanie organizacji nowego roku szkolnego,
- przedyskutowanie propozycji oraz podjęcie koniecznych uchwał.

Zwołanie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej umożliwia art. 64 ust. 2 pkt 2 KN, zgodnie z którym dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do pracy w trakcie ferii letnich m.in. z powodu działań związanych z zakończeniem jednego roku szkolnego i przygotowaniem kolejnego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top