Prawo21 października, 2019

Obowiązki opiekuńcze

W tym numerze „Dyrektora Szkoły” dużo piszemy o obowiązkach wynikających z nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, dlatego Materiały dla nauczycieli poświęciliśmy szkolnej pomocy medycznej. Dowiedzą się z nich Państwo m.in., czy nauczyciel musi podawać uczniom leki i co mu grozi za nieudzielenie pomocy.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/10

Nauczyciel nie musi – a z własnej inicjatywy wręcz nie może – podawać przewlekle choremu dziecku leków (np. insuliny cukrzykowi). Opieka nad uczniem przewlekle chorym bądź niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną (art. 20 u.o.z.u.).
Wymaga to współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami (albo pełnoletnim uczniem) oraz dyrektorem i pracownikami szkoły (art. 21 ust. 1 u.o.z.u.). Obejmuje ona wspólne określenie sposobu opieki dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas jego pobytu w szkole (art. 21 ust. 2 u.o.z.u.).
W sytuacji gdy zachodzi potrzeba podania leku lub dokonania innych czynności (np. sprawdzenia dziecku poziomu cukru), nauczyciel może to zrobić pod określonymi warunkami. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, jeśli pielęgniarka jest w placówce oświatowej nieobecna, a stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania jakichś czynności zdrowotnych, mogą to zrobić również inne osoby (m.in. samo dziecko, rodzic, nauczyciel), o ile odbyły przeszkolenie w tym zakresie (Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu, 4.05.2010 r., www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=737&ml=pl&mi=737&mx=0&ma=15096).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top