Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2024
Ochrona zdrowia10 lipca, 2024

Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2024 – o jakości w praktyce

Już 26 września br. odbędzie się cykliczne wydarzenie dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia – konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2024. Organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, konferencja zgromadzi ekspertów i liderów branży, aby dyskutować o najnowszych trendach i wyzwaniach stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia.

Pod hasłem „Jakość praktyce”, konferencja stanie się forum wymiany doświadczeń i wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania jakością w placówkach medycznych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami, a także podjąć dyskusję na temat problematycznych kwestii prawno-zarządczych.

Dla managerów, którzy każdego dnia mierzą się z wyzwaniami efektywnego zarządzania placówkami medycznymi, konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia jest nie tylko okazją do poznania inspirujących case study, ale również platformą do odkrywania innowacyjnych narzędzi i metod. To świetna platforma wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia. – zachęca Sylwia Gołaś-Olszak, Dyrektor Segmentu Zdrowie i Administracja Publiczna w Wolters Kluwer Polska.

Zaplanowano dwie sesje plenarne, kilkanaście dyskusji panelowych i wystąpień, w których udział wezmą przedstawiciele instytucji rządowych, świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Program konferencji został zbudowany wokół kluczowych tematów, które odzwierciedlają najbardziej palące kwestie w dziedzinie ochrony zdrowia:

  • Mierniki zrównoważenia i odporności systemu. Uczestnicy będą debatować nad tym, czy istnieje uniwersalny wzór matematyczny, który pozwoliłby "zmierzyć" jakość w ochronie zdrowia, oraz jakie mierniki i dane są niezbędne do porównywania placówek medycznych i ich pozycjonowania. W kontekście nadchodzących rozporządzeń dotyczących wskaźników jakości opieki zdrowotnej, dyskusja ta nabiera szczególnego znaczenia.
  • Wewnętrzny System Zarządzania Jakością. Rok po wejściu w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, uczestnicy zastanowią się nad skutecznością wdrożenia systemu w podmiotach leczniczych oraz wpływem nowych regulacji na minimalizację występowania zdarzeń niepożądanych. Eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznego nadzoru nad jakością oraz omówią potrzebne narzędzia i zmiany legislacyjne.
  • Inwestycje zorientowane na zdrowie. Czy KPO sfinansuje wszystko? Uczestnicy będą dyskutować o priorytetach i barierach w inwestowaniu w zdrowie, a także o roli środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jako potencjalnego game changera dla sektora usług zdrowotnych. Zastanowią się, jak mierzyć skuteczność inwestycji i jakie są różne perspektywy i doświadczenia interesariuszy systemu.
  • Dobre praktyki w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Jakie są czynniki sukcesu dobrej organizacji placówki? Skuteczni liderzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania zaangażowania zespołów i wdrażania zmian, które przynoszą wartość dodaną dla pacjentów i placówek.
  • Informatyzacja szpitala, e-usługi oraz cyfryzacja sektora ochrony zdrowia. Najbliższy rok stawia przed podmiotami leczniczym kolejne e-wyzwania z wdrożeniem przez placówki centralnej e-rejestracji na czele. Czy placówki medyczne mogą uzyskać wsparcie w procesie informatyzacji swojej działalności? W dobie rosnącej liczby cyberataków i potrzeby ochrony danych pacjentów, uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania dotyczące skutecznej informatyzacji placówek medycznych oraz zabezpieczania systemów informatycznych.

To wydarzenie jest dedykowane każdemu managerowi, który nieustannie poszukuje sposobów na innowacje i podnoszenie standardów jakości usług w sektorze zdrowia. Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia 2024 to nie tylko prezentacja strategii i rozwiązań, ale przede wszystkim miejsce rzetelnej dyskusji z ekspertami branży, co pozwala na głębsze zrozumienie i efektywne wdrażanie zmian w praktyce – skomentowała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się 26 września 2024 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Hotelu Sound Garden w Warszawie oraz online.

Wydarzenie zakończy uroczysta gala VI edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – Leaders of VBHC, która wyróżni podmioty działające zgodnie z koncepcją Value Based Health Care, czyli te, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top