Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego oraz kierownik Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego i medycznego oraz funkcjonowania samorządu lekarskiego, ekspert aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz rządowych i sejmowych zespołów doradczych.

No Related Media found.
Back To Top