Ukończył studia podyplomowe "Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, jak i Prawa Pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ponadto liczne kursy oraz szkolenia. Sprawuje nadzór nad firmami o zróżnicowanym charakterze działalności – biurowym, handlowym i produkcyjnym. Opiniuje instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Nadzoruje rejestry dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu BHP. Ma na swoim koncie wiele publikacji i artykułów z zakresu bezpieczeństwa i higieny, prowadzi autorski portal edukacyjno-rozrywkowy (testzbhp.pl). Współautor książki "Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi", wyd. Wolters Kluwer.


Back To Top