W Centrum e-Zdrowia odpowiada za cyberbezpieczeństwo i procesy eksploatacji systemów informatycznych. Manager z ponad 20-letnim stażem zawodowym w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych.

Absolwent studiów MBA w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Global Knowledge Richardson (TX USA), a także studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej. Obecnie w trakcie studiów w Akademii Zarządzania IT oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego.


Back To Top