Dr n. med. Radosław Starownik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1995r.). Od 1995 r. jest zatrudniony w SPSK Nr 4 w Lublinie. Uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej (1998r.), jest specjalistą urologiem FEBU (Fellow European Board of Urology) (2005r.). Do 2017 r. pełnił funkcję starszego asystenta oraz zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej. Adiunkt oraz pracownik dydaktyczno-naukowym Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2014 r. sprawuje obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii. Jest absolwentem studiów podyplomowych z Zarządzania w ochronie zdrowia (2017r.) oraz menadżerskich studiów podyplomowych MBA (2018r.). Od 2017r. Dyrektor Naczelny SPSK Nr 4 w Lublinie.


Back To Top