Doktor nauk prawnych; od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Karnej. Studia prawnicze ukończył w 1973 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1974–1976 był asystentem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; w 1976 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w latach 1976–1983 pracował jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Badania Prawa Sądowego. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w 1986 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, a w 1994 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego.

No Related Media found.
Back To Top