Radca prawny, zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz prowadzący indywidualną praktykę; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, m.in. artykułów w miesięczniku „Dyrektor Szkoły”, odpowiedzi i komentarzy w Serwisie LEX Prawo Oświatowe oraz książki „Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał” (Wolters Kluwer).


Back To Top