Prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, absolwentka studiów MBA w Ochronie Zdrowia ukończonych w Collegium Humanum, magister pielęgniarstwa absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, magister prawa i administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich z Zarządzania w Ochronie Zdrowia ukończonych w Collegium Humanum, oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania i Promocji Zdrowia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Duże doświadczenie w pracy na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Członkini Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowej Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2016 roku członkini Rady do spraw wdrożenia w Polsce Usystematyzowanej Nomenklatury Medycznej (SNOMED). Członkini Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przy Ministrze Zdrowia. Członkini Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Od 2018 roku Członkini Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na Mazowszu. Ekspertka Rady ds. Bezpieczeństwa Szpitali Od 2022 r. Członkini ministerialnego Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Wykładowczyni na uczelniach i szkoleniach specjalizacyjnych. Społecznie angażująca się w różne projekty dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi, przemocy wobec osób starszych, kobiet, dzieci we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej. 


No Related Media found.
Back To Top