Specjalista w temacie kompetencji psychospołecznych nauczycieli, pracy z dziećmi ze SPE oraz profilaktyki w działaniach szkolnych. Nauczyciel dyplomowany, polonista i teolog, edukator, coach, laureat wielu nagród, odznaczona medalem KEN. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach integracyjnych różnego poziomu.

Back To Top