Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Wojskowym Instytucie Medycznym. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2004 r. Zainteresowanie zawodowe związane z chirurgią jaskry zaowocowało rozprawą habilitacyjną na ten temat i uzyskaniem w 2009 r. stopnia doktora habilitowanego. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 2013–2016 r. pełnił funkcję Konsultanta wojskowej służby zdrowia ds. okulistyki. W 2016 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta krajowego ds. okulistyki.


Back To Top