Edukator, ekspert MEN, nauczyciel-konsultant ds. zarządzania, prawa oświatowego, rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. Koordynatorka wspomagania rozwoju szkół i wielu programów doskonalenia nauczycieli o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim; członkini komisji dyscyplinarnych. Jest autorką publikacji z zakresu zarządzania w oświacie, w tym m.in: Diagnoza i ocena pracy nauczyciela, Awans zawodowy nauczyciela, Obowiązki dyrektora wobec młodego nauczyciela, Wspomaganie szkoły jako organizacji, Statut – wizytówką przedszkola, Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola.


Back To Top