Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i aktywizacji pacjentów a także komunikacji z pacjentem, orędowniczka włączania pacjentów w procesy decyzyjne w ochronie zdrowia i działań na rzecz wprowadzenie pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Menadżer z doświadczeniem w organizacji i kompleksowym zarządzaniu projektami edukacyjnymi oraz moderator dialogu społecznego w ochronie zdrowia. Zarządzała takimi projektami jak Razem dla Zdrowia, Pacjenci Decydują, Cukrzycowe Centra Edukacji Lilly czy Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie. Pełni kilka funkcji publicznych: Wiceprzewodnicząca Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, Członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej. Laureatka nagrody „Orędownik Pacjenta” Forum Ochrony Zdrowia 2023.

Od 2014 związana z Fundacją MY Pacjenci (www.mypacjenci.org), działającą na rzecz stworzenia pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia oraz zwiększenia partycypacji pacjentów w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Fundacja jest thinktankiem obywatelskim w ochronie zdrowia, zajmującym się tematyką partycypacji, pacjentocentryzmu, budowy kompetencji zdrowotnych, zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia oraz rozwoju postaw o charakterze „patients empowerment”. 


No Related Media found.
Back To Top