Radca prawny, absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Zarządzania i Marketingu. Ukończyła także International Business and Trade Law Program (kurs prawa amerykańskiego) organizowany przez Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego.

Prowadzi także działalność pro bono, udzielała pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej w łódzkim oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet.


Back To Top