Starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym. Posiada doświadczenie w stosowaniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest autorem artykułów prasowych oraz naukowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także ochrony sygnalistów.


Back To Top