Professor of legal sciences, judge of the Constitutional Tribunal (as of 2012), earlier on - head of the Department of Public Economic Law at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw, senator of the 4th and 7th term, President of the Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Felony against the Polish Nation, chairman of the Presidium of the Local Self-Government Council in Wroclaw, chairman and councillor of the Lower Silesian Council, member of the Presidium of the National Council of the Local Self-Government, Vice-President of the Chamber of Regions in the Congress of Local and Regional Authorities of Europe in Strasbourg; awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.

Affiliation - University of Wroclaw (retired professor)

List of publications from 2016-2018:
Kieres Leon, Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 598-631
Kieres Leon, Bożena Popowska – ku profesurze i przez profesurę [in:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, ed. Katarzyna Kokocińska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 17-23
Kieres Leon, Dopuszczalny zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 86-99
Kieres Leon, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa :2018, s. 99-120
Kieres Leon, Gospodarka komunalna: ujęcie ogólne [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 60-86
Kieres Leon, Instytucje prawa samorządu terytorialnego w publicznym prawie gospodarczym [in:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, ed. Arwid Mednis, Presscom, Wrocław 2016, vol. 1, s. 191-210
Kieres Leon, Prawo karne i publiczne prawo gospodarcze wobec działalności gospodarczej [in:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach: zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, vol. 2, s. 113-124
Kieres Leon, Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273-305
Kieres Leon, Przedsiębiorcy zagraniczni [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 233-273
Kieres Leon, Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 898-936
Kieres Leon, Skarga konstytucyjna: zdolność skargowa [in:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, ed. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 487-505
Kieres Leon, Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 881-897
Kieres Leon, Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [in:] Administracja publiczna pod rządami prawa: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, ed. Jerzy Korczak, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 193-216
Kieres Leon, Umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 120-139
Kieres Leon, Wolność działalności gospodarczej [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 90-113
Kieres Leon, Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego [in:] Ubi ius, ibi remedium: księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, ed. Bartłomiej Krzan, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 239-256
Kieres Leon, Zarząd mieniem publicznym [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 743-768


No Related Media found.
Back To Top