Prezes Krajowej Rady Notarialnej

Został powołany na stanowisko notariusza w 1995 roku. W działalność na rzecz samorządu notarialnego jest zaangażowany nieprzerwanie od roku 2000 – w tym czasie w Krajowej Radzie Notarialnej pełnił funkcje rzecznika prasowego (2003-2009) oraz prezesa KRN (2009-2012). Przez kolejne dwie kadencje był prezesem Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu (2012-2018). W latach 2018-2021 członek KRN, obecnie jej prezes. Jest pomysłodawcą i wieloletnim koordynatorem Dnia Otwartego Notariatu – największej akcji edukacyjnej realizowanej od 2010 r. przez samorząd notarialny. Autor publikacji na temat ochrony tajemnicy notarialnej.


Back To Top