Prawnik, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i zamówień publicznych; wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (główny inspektor kontroli); obecnie doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych; wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu prawa Unii Europejskiej i zarządzania funduszami unijnymi oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych; Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011); autor publikacji na temat zamówień publicznych.

Back To Top