Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi badania nt. zachowań konsumentów i tendencji rozwoju rynku żywności. Jest autorką lub współautorką ponad 300 artykułów oraz 15 monografii. Aktualnie kierownik zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Back To Top