Doktor nauk prawnych od 1975 r. W latach 1967–1990 był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy), natomiast w latach 1990–1994 pracował jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W latach 1994–2014 był sędzią Sądu Najwyższego – orzekał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; od 2014 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Publikacje (2016–2018):
1. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016 (tom I w wersji papierowej w języku polskim, tom II Europejskie prawo pracy w wersji elektronicznej w językach polskim i angielskim).
2. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019.
3. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX, wersja elektroniczna, komentarz wydawany co kwartał od ok. 10 lat.
4. Kazimierz Jaśkowski, Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 3, s. 21–27.
5. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, nr 2, s. 22–28.
6. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, Wolne niedziele w handlu – podstawowe zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018/9, s. 29–34.
7. Kazimierz Jaśkowski, Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 12, s. 25–31.

No Related Media found.
Back To Top