Przedstawicielka Polski w Radzie Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, z wykształcenia psycholog, neurobiolog, trener umiejętności poznawczych. W latach 2017-2019 koordynowała prace zespołu ekspertów ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Efektem prac zespołu był materiał "Model edukacji dla wszystkich" oraz publikacja pt. “Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole" (2019). W latach 2018-2021 koordynowała prace polskiego zespołu w projekcie pn. "Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce", finansowanym przez Dyrekcję ds. Reform Komisji Europejskiej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych.


Back To Top