Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i upadłościowym.

Zajmuje się szeroko pojętą windykacją należności. Odpowiada za pełen proces odzyskiwania należności, zarówno działania polubowne, takie jak przygotowywanie pisemnych wezwań do zapłaty, kontakt z dłużnikami, negocjacje ugód, jak również działania sądowe i egzekucyjne.

Prowadzi procesy sądowe w zakresie dochodzenia należności spornych, opartych na umowach cywilnoprawnych z zakresu prawa cywilnego, tj. sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapłatę z tytułu umowy najmu, zlecenia, o dzieło, pożyczki, jak również z umowy leasingu, umowy o roboty budowlane a także innych tytułów prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w szczególności w zgłaszaniu wierzytelności w niniejszych postępowaniach, oraz nadzorowaniu ich przebiegu.

Back To Top