Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji jak również studia podyplomowe w zakresie Zarzadzania Oświatą. Posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, czego wyrazem jest zawiązanie w gminie Strumień Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, którego została pierwszą przewodniczącą.

W czasie pełnienia funkcji burmistrza gmina Strumień uzyskała liczne wyróżnienia, między innymi tytuł „Innowacyjnej Gminy, „Przyjaznej Gminy”, „Przyjaznej Wsi”, a Pani Burmistrz została wyróżniona wieloma tytułami i odznaczeniami za działalność na rzecz samorządu, m. in. Tytułem Samorządowca 25-lecia”, „Lidera z Powołania”, „Osobistości Ziem Górskich” oraz tytułem „Kobiety Sukcesu Śląska”. 

W roku 2016 została odznaczona Złotym Prezydenckim Krzyżem Zasługi.

 

Back To Top