ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0574-9411

Postdoctoral degree holder, retired judge of the Supreme Administrative Court; as of October 1st, 2010, associate professor at the Kozminski University in Warsaw. In the years 2001–2010, associate professor at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, head of the Department of Administrative and Administrative & Judicial Proceedings. Author of over 100 publications, mainly in the field of administrative, administrative & judicial and tax proceedings.

Publications (2016-2018)

Co-author of 3 commentaries:
1. Ordynacja Podatkowa, Komentarz, Warszawa 2017.
2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018.
3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2018.

Scientific Papers (2017–2018):
1. A. Kabat, Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania [in:] IUS EST A IUSTITIA APPELLATUM, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017.
2. A. Kabat, Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego [in:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018.


No Related Media found.
Back To Top