Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Ukończyła ekonometrię na SGPiS i MBA w Akademii L. Koźmińskiego. Od 2001 roku była Zastępcą Dyrektora, a następnie Dyrektorem Szpitala. Przeprowadziła pełną informatyzację Szpitala. Dzięki temu oraz uszczelnieniu systemu Szpital od kilkunastu lat ma dodatni wynik finansowy. Od lat systematycznie modernizuje Szpital.

Back To Top