Raport LEX TSUE
Prawo17 grudnia, 2021

Raport LEX: rośnie liczba wygranych spraw polskich podatników przed TSUE

Jak wynika z drugiej edycji przygotowanego przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX raportu, aż 71% wyroków w polskich sprawach rozstrzyganych przez Trybunał w latach 2004-2021 było korzystnych dla podatników.

Najnowszy raport „Polskie sprawy podatkowe przed Trybunałem Sprawiedliwości UE” edycja 2021 przynosi ciekawe wnioski.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Trybunał wydał w sumie 69 „polskich” orzeczeń dotyczących podatków. Okazuje się, że 49 z nich zakończyło się sukcesem polskich podatników, co stanowi 71% wszystkich spraw znad Wisły rozstrzygniętych merytorycznie przez TSUE. Pozostałe 17 orzeczeń (25%) zakończyło się dla podatników niepowodzeniem. W przypadku trzech orzeczeń trudno mówić o korzystnym rozstrzygnięciu dla którejkolwiek ze stron sporu.

Warto podkreślić, że w 2021 r. stosunek orzeczeń korzystnych do niekorzystnych dla polskich podatników był jeszcze lepszy niż w porównaniu obejmującym lata 2004-2021. W 2021 r. TSUE rozstrzygnął bowiem sześć „polskich” spraw podatkowych, z czego aż pięć zakończyło się sukcesem podatników z Polski, a tylko jedna ich przegraną.

Ranking pełnomocników w sporach przed TSUE

Raport LEX zawiera również ranking pełnomocników reprezentujących podatników przed TSUE. Zestawienie uwzględnia dwa kryteria: po pierwsze – ilość spraw prowadzonych przez danego pełnomocnika, i po drugie – skuteczność, czyli liczbę spraw, które udało się pełnomocnikowi zakończyć sukcesem dla swojego klienta.

Jeśli chodzi o kryterium ilościowe, to bieżący rok nie przyniósł żadnych zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tu niekwestionowanym liderem jest doradca podatkowy Jerzy Martini z kancelarii Martini i Wspólnicy, który wziął udział w 6 sprawach rozstrzygniętych przez TSUE. Kolejne miejsca zajmują eksperci, którzy występowali przed tym sądem w czterech sprawach: doradca podatkowy Tomasz Michalik z kancelarii Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz radca prawny i doradca podatkowy Lesław Mazur (Thedy & Partners).

Jerzy Martini, który dla swoich klientów uzyskał 3 korzystne rozstrzygnięcia, jest również liderem, biorąc pod uwagę skuteczność.

Ranking firm prawniczych i podatkowych

Występując przed TSUE, pełnomocnicy reprezentujący podatników byli zazwyczaj pracownikami konkretnych firm i kancelarii prawniczych lub podatkowych. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę firmę macierzystą, najczęściej w Trybunale można było spotkać pełnomocników pracujących lub współpracujących z firmą Ernst and Young (7 spraw). Drugie miejsce ex aequo zajęły firmy Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz Deloitte (po 4 sprawy). Wreszcie, w 3 sprawach uczestniczyli pełnomocnicy pochodzący z trzech firm: Martini i Wspólnicy, Baker & Mckenzie oraz KPMG.

Więcej informacji znajduje się w pełnej wersji raportu, która jest dostępna w systemie LEX.

Zamów bezpłatny dostęp testowy
do programu LEX
Przeglądaj powiązane tematy
Zamów bezpłatny dostęp testowy
do programu LEX
Back To Top