Fiscale, bedrijfseconomische én commerciële cijfers geautomatiseerd vanuit Twinfield.

Als je als accountant te maken hebt met meerdere waarderingsgrondslagen, dan blijf je gebonden aan handmatig rapportagewerk. Hoezeer je ook de boekhouding van je klanten hebt geautomatiseerd. Boekhoudsoftwarepakketten beperken je immers tot slechts één waarderingsgrondslag, bijvoorbeeld transacties geschikt voor fiscale doeleinden. Transacties die je dan vanuit het boekhoudpakket uitsluitend kunt exporteren naar het aangifte programma voor het samenstellen van de fiscale cijfers / fiscale jaarrekeningen, bedoeld voor de Belastingdienst.

Maar je klanten zijn ondernemers. En ondernemers hebben niet alleen fiscale cijfers nodig. Ondernemers hebben ook een bedrijfseconomische jaarrekening nodig voor de Kamer van Koophandel. En vragen misschien nog wel vaker om hun commerciële cijfers. Simpelweg omdat zij, of hun aandeelhouders, precies willen weten hoe ze ervoor staan. Alleen wijken die cijfers af van de fiscale cijfers waarvoor jij de administratie hebt ingericht. Dus wat doe je? Je werkt de cijfers handmatig (en extracomptabel) bij om ze voor andere doeleinden geschikt te maken.

Twinfield biedt een nieuwe functionaliteit om de cijfers vanuit een en dezelfde bron op drie verschillende manieren (regimes) rechtstreeks vanuit Twinfield te rapporteren. Zowel voor fiscale doeleinden als voor bedrijfseconomische en commerciële doeleinden.

Verschillende cijfers in een jaar

De belastingwetgeving kent bepalingen die fiscaal invloed hebben op de winst van een onderneming. Hierdoor kan de winst die aan de Belastingdienst wordt opgegeven, afwijken van de winst die aan aandeelhouders wordt gepresenteerd. En aangezien de winst, of het verlies, de uiteindelijke afspiegeling is van het reilen en zeilen van een onderneming, betekent dit dat ook de onderliggende bedrijfseconomische cijfers afwijken van de fiscale cijfers. Afhankelijk van het doel van de cijfers, mag een onderneming over dezelfde periode verschillende cijfers rapporteren.

Zo presenteert een ondernemer de fiscus een jaarrekening conform de normen van de belastingdienst. En presenteert hij cijfers aan aandeelhouders en investeerders die de werkelijke waarde van zijn onderneming weergeven. Verschillen hierin ontstaan bijvoorbeeld doordat opbrengsten of kosten in de bedrijfseconomische jaarrekening in een ander boekjaar ‘genomen’ worden dan in het fiscale boekjaar. Of denk aan het afschrijven van een auto. Fiscaal mag een auto bijvoorbeeld afgeschreven worden over 5 jaar, bedrijfseconomisch over 3 jaar. Dit aspect vormt een extra complexiteit in het genereren van een tweede, en in sommige gevallen een derde (‘commerciële’) afgeleide versie van de jaarcijfers.

Buiten de boekhouding om

Afgeleide versies stel je als accountant ‘extracomptabel’ op. Extracomptabel is een mooie vakterm voor: ‘buiten de boekhouding om’. Je exporteert de cijfers vanuit het boekhoudpakket naar bijvoorbeeld Excel of een rapportgenerator en bewerkt ze voor de tweede en eventueel derde verslaglegging. Extra werk dus. En handmatig. Je creëert naast de online boekhouding, een tweede bron in bijvoorbeeld Excel en een apart document waarin je de verschillen vastlegt: de zogenaamde ‘brugstaat’. Als accountant moet je de verschillen immers altijd kunnen verklaren. Waardoor er twee verschillende bronnen en een verschillendocument ontstaan. Een ongewenste situatie vinden wij. Deze manier van werken kan veel efficiënter. Gewoon in het boekhoudpakket zelf. Daarom hebben wij Twinfield uitgebreid met een nieuwe functionaliteit van ‘Meerdere regimes'. En bovendien met een nieuwe module ‘Materiële Vaste Activa'.

Twinfield's nieuwe functionaliteit ‘Meerdere regimes': hoe het werkt

Met de nieuwe functionaliteit ‘Meerdere regimes’ kun je kiezen of je naast de ‘gewone vastlegging', een transactie ook fiscaal, bedrijfseconomisch en/of commercieel wilt vastleggen. Vooraf kies je, per administratie, of je de transacties in meerdere regimes wilt vastleggen. Met de regimes functie ontstaat de mogelijkheid om fiscale -, bedrijfseconomische – en/of commerciële cijfers te rapporteren. Vanuit dezelfde bron, met dezelfde invoer. Zo zie je op de fiscale Balans en in de fiscale Resultatenrekening specifieke fiscale transacties terugkomen. Vraag je een bedrijfseconomische Balans en Resultatenrekening op, dan zie je automatisch de specifieke bedrijfseconomische transacties erop terug.

Omdat het vastleggen van transacties in meerdere regimes vooral geldt voor afschrijvingstransacties, introduceren we in Twinfield bovendien een nieuwe versie van de module ‘Materiële Vaste Activa'. Een versie die naadloos verweven is met de nieuwe functionaliteit van de regimes.

Nieuwe functionaliteit ‘Meerdere regimes': de voordelen

  • tijdwinst
  • verhoogde efficiency
  • geen externe bronnen en aansluitingsdocumenten meer nodig
  • minder kans op fouten
  • met een druk op de knop altijd en overal beschikking over drie soorten rapportages
  • je kunt je klanten eenvoudig helpen om ook op basis van commerciële en bedrijfseconomische cijfers te sturen
Waarom deze nieuwe functie? Met Twinfield faciliteren wij accountants en ondernemers niet alleen in veilig online boekhouden, maar ook in slím online boekhouden. Deze functionaliteit van meerdere regimes, is zo'n voorbeeld waarmee je met Twinfield slimmer kunt boekhouden. Twinfield is het enige online boekhoudpakket dat een dergelijke functionaliteit biedt. Met als belangrijkste voordeel dat je je klanten, of je directie, nog beter kunt adviseren aan de hand van de cijfers.

Hoe het precies werkt?
Bekijk de video ‘Vaste activa - Regimes hoe je straks de nieuwe functionaliteit in Twinfield kunt activeren en wat je ermee kunt.
Vaste Active Regimes
Watch Video
Mark Harmsma, Product Marketeer
Product Marketeer
Product marketeer | Wolters Kluwer Tax & Accounting | Accountancy Software | meidenvader | bassist | blues | duurzaam
Onze meest recente blogs
Back To Top