Sinds de herziene Payment Service Directive (PSD2) in 2019 in werking trad, wisten we dat er nieuwe koppelingen zouden komen, laten we dit de 'PSD2-koppelingen' noemen. Dit zijn vrij basale bankkoppelingen die door banken verplicht moeten worden aangeboden. Naast deze 'PSD2-koppelingen' komen veel banken ook met alternatieve koppelingen. Deze verschillen van elkaar in de mogelijkheden die worden geboden. De Rabobank was in 2022 de eerste bank die zo’n nieuwe koppeling introduceerde.

Impact voor accountants en boekhouders

Een bankkoppeling – of boekhoudkoppeling is belangrijk voor ondernemers. De bankkoppeling koppelt namelijk een internetbankieren pakket aan een boekhoudpakket, en zorgt er zo voor dat de banktransacties automatisch in het bankboek verschijnen. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. Het alternatief voor zo’n koppeling is het handmatig invoeren van bankgegevens. 

Om ervoor te zorgen dat de banktransacties in het boekhoudpakket blijvend worden ingelezen, moet je daarom een nieuwe koppeling activeren op het moment dat de bank je daarover informeert. Deze nieuwe koppeling wordt gestart vanuit het boekhoudpakket, en de rekeninghouder (de ‘eigenaar van de banktransacties’) is de enige persoon die de koppeling tot stand kan brengen. Jij zult je klanten dus hierover moeten informeren.

Waar komen opeens deze nieuwe bankkoppelingen vandaan? 

Even wat achtergrond. Zowel banken als softwareleveranciers hebben enorm moeten investeren om te kunnen voldoen aan de PSD2-wetgeving. Denk aan aspecten als: 

  • Banken moeten vanwege de PSD2-wetgeving data kunnen aanbieden aan iedere oplossing met een PSD2 vergunning als de rekeninghouder toestemming heeft gegeven.  
  • Leveranciers van boekhoudpakketten moeten nu regelen dat het tot stand brengen van de koppeling vanuit het boekhoudpakket geïnitieerd wordt, niet eerst nadat een degelijke klantverificatie is doorlopen.
  • Voldoen aan verschillende wetgeving en het bieden van klantverificatie ('Know Your Customer').  

Banken dreigen door deze wetgeving commerciële mogelijkheden te verliezen. Ze blijven wel verantwoordelijk voor het beschermen, beveiligen en beschikbaar houden van data, maar krijgen minder mogelijkheden om gebruikers aan hun merk te binden – en natuurlijk aanvullende producten en diensten te verkopen. Want in de wet staat ook dat PSD2 de rekeninghouder geen geld mag kosten.   

Om die reden hebben de banken de nieuwe bankkoppeling bedacht. Het gebruik hiervan wordt in rekening gebracht, of is alleen beschikbaar bij een specifiek abonnement of product van de bank. De banken hebben hiermee eigenlijk een variant op de PSD2-koppeling ontwikkeld met allerlei aanvullende (onderscheidende) functionaliteit die niet verplicht aangeboden hoeft te worden, zoals toegang tot spaarrekeningen, en de ondersteuning van incasso's. We kunnen ook stellen: in de PSD2 koppelingen zit minimale functionaliteit, namelijk alleen de rekeninginformatie (de banktransacties).  

Wat is het verschil tussen de nieuwe bankkoppelingen en PSD2 bankkoppelingen? 

In een notendop: 

  • Banken zien de nieuwe koppeling als de vervanger van de huidige bankkoppelingen. Deze nieuwe koppelingen lijken qua mogelijkheden dan ook erg op de bestaande bankkoppelingen. 
  • De nieuwe bankkoppelingen worden afgesloten op contractbasis. Daardoor is de PSD2 wetgeving niet van toepassing, en bovendien het iedere 180 dagen verlengen van de machtiging ook niet. Het eenmalige contract voorziet in het uitwisselen van banktransacties tot wederopzegging.  
  • De PSD2 bankkoppeling zal op termijn ook als zodanig aangeboden worden. Hier mag de bank dus geen geld voor vragen. 
  • De PSD2 bankkoppeling biedt minimaal inzicht, alleen in banktransacties (rekeninginformatie ofwel account information).

Hulp bij activeren nieuwe bankkoppeling

Vanzelfsprekend helpen we je bij Wolters Kluwer met informatie over de nieuwe bankkoppeling(en). Op ons Service Portaal vind je veel informatie, bijvoorbeeld over de nieuwe Rabo bankkoppeling. Ook vind je op ons Service Portaal een routekaart waarmee je per bank kunt zien welke mogelijkheden er zijn. Houd onze nieuwsbrief in de gaten en social media kanalen voor de laatste updates. 

Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Robert Baars Product Manager
Product Owner Banken
Product Owner Banken | Wolters Kluwer | Twinfield | Bouwt bruggen tussen klanten, partners en softwareontwikkelaars | Spinning-instructeur | Hobbykok
Onze meest recente blogs
Back To Top