Carla Sieburgh is auteur bij Wolters Kluwer en Raadsheer Hoge Raad, staatsraad buitengewone dienst Raad van State en hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit.

Auteur/redacteur:  Voorzitter van de Asser-adviesraad, die adviseert over de Asser-serie, auteur van de vier delen in de Asser-serie op het gebied van het verbintenissenrecht en redactielid van de reeks monografieën BW.
Specialisatie:  Vermogensrecht, en daarbinnen aandachtspunten zoals de invloed van Europees recht op vermogensrecht en de invloed van mensenrechten op vermogensrecht. Ook houdt zij zich bezig met de wisselwerking tussen publiek en privaat recht. 
Favoriete uitgave:  “Mijn proefschrift, dat ook is uitgegeven door destijds Kluwer.” Sieburgh promoveerde met lof op het proefschrift ‘Toerekening van een onrechtmatige daad’.
Ik streef voor de gebruiker iets lezenswaardigs na, en haal uit het schrijven zelf ook veel voldoening.
Carla Sieburgh
Back To Top