accountant controleert duurzaamheidsrapportage
Fiscaal en AccountingFinancieel15 juni, 2022

Rol van de accountant bij duurzaamheidsrapportage (CRSD)

In de vorige artikelen uit deze serie kon je lezen wat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is en hoe de normen van deze richtlijn eruitzien. In dit artikel bespreken we de rol van de accountant bij de CSRD duurzaamheidsrapportage. De CSRD-wetgeving zal in het begin voornamelijk effect hebben op controleplichtige klanten. Dit zijn middelgrote tot grote organisaties die verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. Dat betekent automatisch dat je als accountant bij deze organisaties betrokken gaat raken bij het controleren en naleven van de wetgeving en doelen in relatie tot duurzaamheid.  

De scope van een accountant assurance opdracht

Duurzaamheidsrapportage behoort tot de categorie assurance-opdrachten, anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. De scope van een assurance-opdracht is Environment, Social en (corporate) Governance (ESG). Je ziet op accountantskantoren waar deze richtlijnen beginnen te leven, dat zij duurzaamheidsadviseurs in dienst nemen of gebruik gaan maken van een sustainability partner of een derde partij zoals een assuranceprovider die gespecialiseerd is op dit gebied.

Huidige regelgeving: de vereisten van Artikel NV COS 720 en 2:393 BW

Op grond van de huidige wet en regelgeving is de rol van de accountant bij duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag beperkt. Artikel 2:393 BW en NV COS 720 vereisen dat de accountant vaststelt dat de voorgeschreven informatie is opgenomen, dat dit consistent is met de jaarrekening en dat de accountant op basis van de bij de jaarrekeningcontrole verkregen kennis en begrip toetst of het bestuursverslag geen materiële onjuistheden bevat. De huidige wet en regelgeving bevatten echter geen vereiste om actief assurance werkzaamheden uit te voeren of om de betrouwbaarheid van het te onderzoeken. Dit leidt regelmatig tot misverstanden en onduidelijkheid bij stakeholders over de rol van de accountant bij het bestuursverslag (AlexvanGroningbv, 2022).

Assurance bij duurzaamheidsinformatie verplichten

De Raad stelt voor om assurance bij duurzaamheidsinformatie wel te verplichten, maar hiervoor geen exclusiviteit bij accountants neer te leggen. Ook andere onafhankelijke en daarvoor kwalificerende partijen kunnen duurzaamheidsinformatie van assurance voorzien. Het is aan de onderneming en haar bevoegde organen om hiervoor de juiste keuze te maken. Stakeholders kunnen zich laten horen en input geven in dit proces. Accountants zullen dus moeten laten zien of zij de beste partij zijn om deze rol te vervullen en hoe zij zich in een markt met andere partijen kunnen onderscheiden. Toch wordt de rol van de accountant ook bediscussieerd onder accountants zelf rondom dit onderwerp. Voor de inhoud van de discussie zou je het artikel Redden van de wereld is niet aan accountants kunnen lezen. Hier stellen wordt gesteld dat niet de accountants, maar banken en beleggers een cruciale rol hebben in de controle van duurzaamheidsverslaggeving. 

Meer lezen over CSRD

In deze artikelserie kun je ook lezen:

Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Jerry Wehrmeijer is één van de experts die als Product Manager verbonden is aan Wolters Kluwer. Regelmatig schrijft hij over onderwerpen die te maken hebben met product development en de nieuwe duurzaamheidsrapportage (CSRD).
Back To Top