foto van het Binnenhof Den Haag
Fiscaal en AccountingFinancieel14 september, 2020

Prinsjesdag 2020: hoe gaan we Corona maatregelen financieren?

Hoewel ik natuurlijk geen voorspellende gaven heb, kan ik je één ding van Prinsjesdag al wel verklappen: de Corona maatregelen. Maar deze zijn toch al ingegaan? Hoor ik je zeggen. Tja, dat klopt wel, maar klein detail: ze staan grotendeels nog niet in de wet en dat moet toch echt wel gebeuren. Zo zijn er bijvoorbeeld tegemoetkomingen zoals de TOGS en TVL die niet belast zijn, daar moet wel iets voor geregeld worden want dat is nu nog niet het geval. Na Prinsjesdag is dat euvel hopelijk snel verholpen.

Maximale aftrek

Een ander deel van de maatregelen is vorig jaar al bekend gemaakt: maak je gebruik van aftrekposten en komt jouw inkomen boven de € 68.507,-? Dan ga je er ook komend jaar 3% op achteruit omdat de maximale aftrek omlaag gaat. Ik verwacht niet dat deze verlaging op Prinsjesdag aangevuld wordt met een verdere verlaging per 1 januari, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker.

Zelfstandigenaftrek

De afbouw van de zelfstandigenaftrek met € 250,- per jaar was al aangekondigd, maar daar komt nog een schepje bovenop: de verlaging stopt niet bij uiteindelijk € 5.000,- maar gaat nog verder naar rond de € 3.250,-. Op Prinsjesdag horen we wat er precies in de planning staat, maar ik vermoed dat deze aftrek uiteindelijk helemaal zal verdwijnen. Nu maar hopen dat er iets voor in de plaats komt, zoals bijvoorbeeld een iets hogere MKB-winstvrijstelling. Dan hoef je ook niks meer te doen met de urennorm: heb je als ondernemer veel winst, dan krijg je veel aftrek, heb je weinig winst, dan krijg je minder. Volgens mij ben je dan ook een groot deel van de discussie over de scheidslijn hobby/onderneming kwijt: zonder een vast bedrag aan zelfstandigenaftrek is de verleiding een stuk minder groot. Maar let wel op! Ook de aftrek van de MKB-winstvrijstelling heeft te lijden onder de afbouw van de aftrekposten voor inkomens boven de € 68.507,-.

Box 3, nog ff nie?

De vermogensrendementsheffing van box 3 blijft een heikel punt, met name door de vele jurisprudentie waarin de vraag gesteld wordt of deze wel zo rechtvaardig is. In Den Haag meende men dit te ondervangen door een heel nieuw systeem te bedenken. Een systeem waarin het fictieve rendement per vermogenssoort wordt vastgesteld in plaats van afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen. Men heeft echter geluisterd naar de kritiek uit de praktijk: heffing per vermogenssoort brengt ook weer de nodige kans op discriminatie met zich mee. Ze gaan er dus nog even over nadenken. Om het wachten te verzachten, verwacht ik dat op Prinsjesdag bekend gemaakt wordt dat de vrijstelling per persoon omhoog gebracht wordt tot € 50.000,-. Tot een ton zit je dus qua belastingheffing in de toekomst wel goed. Deze vermogensgrens werkt ook door naar de huurtoeslag, dus mogelijk komen meer mensen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Belastingtarief vennootschapsbelasting omlaag?

Per saldo worden we er al een paar jaar lekker mee gemaakt: de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief. In de praktijk is alleen de verlaging van het MKB-tarief (tot € 200.000,-) doorgezet. Per 1 januari zou het dan echt gebeuren: ook het hoge tarief (boven de € 200.000,-) zou eindelijk verlaagd worden. Maar helaas: de Corona maatregelen gooien roet in het eten. Om alle belastingtegemoetkomingen van het afgelopen jaar te compenseren, gaat het hoge tarief waarschijnlijk weer niet omlaag. Aan die 25% zitten we dus nog wel even vast. Wel is het goede nieuws dat de MKB-grens waarschijnlijk omhoog gaat naar € 400.000,-. Vennootschappen met een belastbare winst tussen de € 200.000,- en de € 400.000,- gaan er dus wel degelijk op vooruit. Wanneer dit inderdaad ingevoerd wordt, is het een goede aanleiding om nog eens te kijken naar het nut van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Bij zo’n fiscale eenheid krijg je een keer het tariefsopstapje, terwijl je zonder fiscale eenheid per vennootschap van het MKB-opstapje gebruik kunt maken. Gaat het om een bestaande fiscale eenheid, dan moet je natuurlijk niet als een spreekwoordelijke kip zonder kop die fiscale eenheid gaan verbreken. De vele sanctiebepalingen kunnen natuurlijk roet in het eten gooien.

Vervoer

Ik sluit af met mijn favoriete onderwerp: de autobelastingen. Ook daar gaat uiteraard het nodige op de schop. Neem nu bijvoorbeeld de BPM. Het BPM-tarief is per 1 juli jl. al aangepast, maar de verwachting is dat dit ook per 1 juli gaat gebeuren. Wat is het belang voor de praktijk? Een auto wordt hierdoor duurder of goedkoper, het is maar dat je het weet. Of de bijtelling er ook aan moet geloven? Dat verwacht ik niet. Wel zou ik graag willen weten wat volgend jaar het bijtellingstarief voor elektrische auto’s wordt. Deze korting op de standaardbijtelling is vorig jaar al gepubliceerd, maar met de kanttekening dat deze nog aangepast kan worden wanneer het aantal verkochte elektrische auto’s in de eerste vier maanden van 2020 mee- of tegenvalt. Daarnaast is het handig om te weten dat de zogenoemde ‘cap’ (het bedrag waarover je de lage bijtelling mag berekenen) niet geldt voor waterstofauto’s. Per 1 januari worden hier waarschijnlijk de auto’s die op zonnecellen rijden aan toegevoegd. Voordeel is dat je de korting dan over de hele cataloguswaarde mag berekenen.

Tot slot

Dit jaar zal Prinsjesdag ook qua belastingwijzigingen anders zijn dan in andere jaren. Niet alleen door de vele Corona maatregelen die vastgelegd moeten worden, maar ook omdat die Corona maatregelen toch op de een of andere manier gefinancierd moeten worden. Ik hoop in ieder geval dat alle digitale vergaderingen tot iets moois en evenwichtigs hebben geleid. Ik ben heel benieuwd….

Heleen Elbert fiscaal-jurist
Fiscaal-jurist, specialist autobelastingen
Fiscaal-jurist en mediator | Geeft veel, graag, en met de nodige humor, lezingen over allerlei belastingzaken | Heeft jarenlange praktijkervaring als belastinginspecteur en -adviseur.
Back To Top