TaxVisions met scherm
Fiscaal en Accounting12 mei, 2022

Het nut van video’s in de fiscale informatiemix

Uit internationale onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van kennisoverdracht veel groter is als je die kennis ‘multimediaal’ aanbiedt. Video in combinatie met tekst en schema’s leidt tot een dieper en complexer niveau van begrip en verhoogt het leerresultaat en de leertevredenheid bij gebruikers, zo hebben onderzoekers ontdekt. We vroegen Gé Konings van Wolters Kluwer naar zijn ervaringen met videogebruik in de fiscale informatiemix van Wolters Kluwer.

Konings is eindverantwoordelijk voor TaxVisions, een videotool die wekelijks uitkomt met vier korte video’s over de belangrijkste fiscale gebeurtenissen van die week. Inmiddels is de database van TaxVisions uitgegroeid naar meer dan 1.500 video’s over fiscale rechtszaken, wetsvoorstellen, regelgeving van het ministerie van Financiën, en andere officiële bronnen op het gebied van belastingrecht.

Hoe ben je op het idee gekomen om video’s te maken voor fiscalisten?
“We kregen signalen uit de praktijk dat fiscalisten steeds meer moeite kregen om hun vakliteratuur bij te houden door het enorme aanbod van titels, de beruchte informatiestress. Bovendien was het aanbod eenzijdig gericht op tekst terwijl er een nieuwe generatie fiscalisten op de arbeidsmarkt was gearriveerd die opgroeide met internet. Een generatie dus die gewend was om met beeld en video haar kennis op te doen, mede omdat het onderwijs al vroeg inzette op ‘activerende didactiek’ via video. In het begin bleef dat vaak beperkt tot het filmen van de colleges die studenten later konden nakijken, maar toch.”

“Dat betekende een uitdaging voor werkgevers zoals belastingadvieskantoren, de Belastingdienst en de rechterlijke macht om de vaktechnische kennis op niveau te houden bij jonge professionals. Je zag het met name in het verminderde rendement van het vaktechnisch overleg waar de fiscale techniek en de casuïstiek wordt besproken. De voormalige uitgever Ilona Benjamins en ik kwamen toen op het idee om die organisaties te hulp te schieten door video’s te gaan aanbieden voor de fiscale professional. In 2015 zijn we gestart.”
Een generatie die gewend is om met beeld en video haar kennis op te doen

Hoe maak je een video over een fiscaal onderwerp?
“Met het eerste prototype liepen we tegen behoorlijk wat vragen aan. Hoe kun je de aandacht erbij houden van de kijker? Maar vooral, hoe maak je een goede voice-overtekst en leuke animaties zodat de gebruiker er ook daadwerkelijk wat van opsteekt? We hebben ons daarnaast gericht op de lengte, want elke video duurt niet langer dan tweeënhalve minuut. Je weet immers dat de video een eerste kennismaking is met een rechtszaak of wetsvoorstel en dat TaxVisions geen aanleiding moet zijn voor extra informatiestress. Daarom zo kort.”

“Een andere uitdaging was de opleiding van onze auteurs met een fiscaal juridische achtergrond. Hoe maak je van juristen volleerde scriptschrijvers die op een bondige manier een begrijpelijke voice-overtekst kunnen maken? Je vraagt heel andere schrijfkwaliteiten dan pak hem beet het opstellen van een Weekbladartikel. Daarnaast moet een auteur het verhaal ook visueel invullen met animaties uit een beeldenbank. Dat zijn competenties die niet standaard in het repertoire van de gemiddelde fiscalist voorkomen. Het was geen sinecure om dit type auteurs te vinden, maar we zijn er uiteindelijk glansrijk in geslaagd. We hebben een top team!”, vertelt Konings zichtbaar trots over de TaxVisions-auteurs.

De video-expert vervolgt: “Anno 2022 bieden we een volwassen product waarmee de fiscalist elke vrijdag via video uitleg van experts krijgt over de vier belangrijkste onderwerpen uit de fiscale jurisprudentie of wet- en regelgeving. Welke onderwerpen zijn belangrijk? Waar moet je verder graven in de vakliteratuur? Je komt zo snel to-the-point en bespreekt met collega’s de gevolgen voor jouw klanten of jouw kantoor.”

“Een aantal jaren geleden hebben we de tool uitgebreid met TaxVisions Thema’s, waarmee kantoren het vaktechnisch overleg kunnen afwisselen met behandeling van een specifiek fiscaal onderwerp. TaxVisions Thema’s biedt meer dan 50 onderwerpen voor een themagerichte benadering van het overleg of voor incorporate training. Deze video’s worden tweemaal per jaar geactualiseerd.”

Je komt snel to-the-point en bespreekt met collega’s de gevolgen voor jouw klanten of jouw kantoor.
Kun je het nut van video in de fiscale praktijk concreet maken?
“De toegevoegde waarde van de video bestaat eruit dat we de fiscalisten met elkaar laten discussiëren door middel van prikkelende vragen aan het einde van elke video. Ze worden voor mogelijke antwoorden doorverwezen naar andere kennisbronnen zoals commentaren, beschouwingen en wetsartikelen. Constructive alignment heet dat, video en vakliteratuur afstemmen op het einddoel, namelijk verhoging van je actuele vakkennis. Bovendien leent video zich uitstekend voor overleg op afstand. Het heeft dezelfde voordelen als e-learning.”

Konings verwijst daarnaast naar de verschillende gebruikersonderzoeken uit de inmiddels 8-jarige geschiedenis van TaxVisions waaruit blijkt dat zijn beoogde doel is gerealiseerd. “Uit het meest recente onderzoek bleek dat bijna 90 procent van de respondenten vond dat de informatie uit een video langer blijft hangen en ruim 60 procent dat TaxVisions de kwaliteit van het vaktechnische overleg verbetert. En 50 procent maakt gebruik van de opgenomen verwijzingen naar vakliteratuur. Je ziet dus dat de informatiemix werkt! Tenslotte tipt ruim 40 procent vakgenoten over fiscale kwesties na het zien van een video of onderneemt actie bij een klant. Dat elke vrijdagmiddag meer dan 10.000 fiscalisten de digitale nieuwsbrief met daarin een verwijzing naar de zojuist verschenen video’s ontvangen bewijst wel dat we in een behoefte voorzien” besluit Konings.

Bekijk de video van TaxVisions VTO waarin wordt ingegaan op de geruchtmakende Hoge Raad uitspraak van 24 december 2021 over de forfaitaire heffing van box 3 met ingang van 2017. Volgens de Hoge Raad is deze heffing op stelselniveau in strijd met Europese grondrechten. De video was voor abonnees op TaxVisions VTO op 7 januari van dit jaar al te bekijken. De inhoud is gemaakt door Harjit Singh LL.M. De animatie van het Kerst-arrest is een goed voorbeeld hoe TaxVisions VTO uitspraken op een eenvoudige wijze toelicht en fiscalisten helpt bij bijvoorbeeld het vaktechnisch overleg.
Afbeelding video TaxVisions interview Ge
Bekijk de video
Bekijk de video: Box 3 in 2017 & 2018 strijdig met eigendomsrecht en gelijkheidsbeginsel (Kerst-arrest)
Vrijblijvend kennismaken?
Probeer TaxVisions VTO nu 1 maand gratis. Het proefabonnement stopt automatisch. 
Probeer 1 maand gratis
Back To Top