Belastingaangifte 2020 voor ondernemers en particulieren doen
Fiscaal en AccountingFinancieel13 april, 2022

Alles over belastingmaatregelen en uitstel van betaling in coronatijd

Het coronavirus zal ons nog wel even lastig blijven vallen en niet in de laatste plaats op economisch vlak. Een van de onderdelen hiervan is natuurlijk het pakket aan belastingmaatregelen dat werd genomen tijdens de coronatijd. Ons woordenboek werd weer uitgebreid met tig exotische termen: tozo, now en tvl, wie kent ze inmiddels niet? Maar wat moet je hiermee doen bij de belastingaangifte? En dan vooral wat betreft de belastingaangifte voor ondernemers. Hoe verwerken we al die termen in de belastingaangifte? En hoe zit dat eigenlijk met het uitstel van betaling? 

De belastingaangifte voor particulieren

Bij de particulier belastingaangifte 2020 en 2021 kun je tegen de volgende zaken aanlopen: de tonk, de zorgbonus, uitgestelde hypotheekbetalingen etc. De tonk is de door de gemeente uitgevoerde uitkering voor flexwerkers die nergens anders recht op hadden. Bij de term uitkering denk je waarschijnlijk aan inkomsten uit vroegere arbeid en dat klopt. De tonk is echter vrijgesteld. De zorgbonus is ook netto: helemaal vrijgesteld met alles er op en er aan. Vergeet echter niet om deze bonus wel in te vullen in de aangifte. Bij de afdeling vrijgestelde inkomsten kun je zowel de bonus als de tonk kwijt.

Hypotheekbetalingen (eigen woning schuld)

Een eventueel uitstel van hypotheekbetalingen merk je waarschijnlijk alleen in de hoogte van de betaalde rente. Voor de toekomst moet je dit wel in de gaten houden. Bij hypotheken vanaf 2013 loop je natuurlijk tegen de aflossingseis aan. Deze mag je een keertje niet halen, maar zit je vaker boven de aflossingsstand, dan heb je wel een probleem. Speciaal voor corona ziet de Belastingdienst het corona-uitstel door de vingers, maar daar zijn natuurlijk wel weer voorwaarden aan verbonden. Bekijk in dat geval de website van de Belastingdienst om deze voorwaarden te checken en bewaar een print screen in het klantdossier.

Thuiswerken

Kun je in de aangifte inkomstenbelasting nog wat met dat thuiswerken? Hm, eigenlijk niet zoveel, tenzij de baas wat schuift. Het extra wc-papier is dus echt voor eigen rekening. De vrijgestelde thuiswerkvergoeding gaat pas in per 1 januari 2022.

De belastingaangifte voor ondernemers

Zoals elk jaar, is de belastingaangifte voor ondernemers, meer voor gevorderden vind ik zelf. Veel meer uitzonderingen en dingen die je in de gaten moet houden. Zo is het natuurlijk ook op het gebied van de coronamaatregelen. Je hebt hier natuurlijk te maken met de tozo, de bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Deze vul je natuurlijk in bij de inkomsten uit vroegere arbeid en check hier ook of de klant hierdoor toeslagen kwijt raakt. En nee, dit is geen winst uit onderneming, want je krijgt het wel omdat je ondernemer bent, maar niet in je hoedanigheid van ondernemer. Het is maar dat je het weet. De tozo-lening is natuurlijk een heel ander verhaal. Die hoort wel degelijk thuis in de winst uit onderneming.

Urencriterium 

Voor IB-ondernemers is natuurlijk het urencriterium van belang. De coronategemoetkoming is op dit ogenblik niet meer geldig. Maar over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geldt de tegemoetkoming dat je ervan uit mag gaan dat jouw klant in die periode ten minste 24 uur per week aan zijn onderneming heeft besteed. Bij seizoenswerk mag je voor de eerste helft van 2021 zelfs uitgaan van de uren die de klant van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 aan zijn onderneming heeft besteed. Die uren moet je wel aannemelijk kunnen maken. 

Kinderopvangtoeslag

Pas ook even op met die kinderopvangtoeslag: hiervoor sluit je aan bij het aantal uren van de minst werkende partner. Zit je je als ondernemer te verbijten omdat de zaak dicht zit, dan loop je de kans dat je te weinig gewerkt hebt voor de kinderopvangtoeslag. 

Tip: pas de voorlopige aanslag aan wanneer je klant veel minder of (heel) veel meer inkomen heeft dan je vooraf had ingeschat. De belastingrente is namelijk een tijdje 0,01% geweest, maar zit sinds oktober 2020 alweer op 4%.

Bijzonder uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling is natuurlijk een geweldige tegemoetkoming in coronatijd, maar let op: deze is – na diverse verlengingen - op 31 maart 2022 afgelopen en van uitstel komt natuurlijk geen afstel… 

Vanaf 1 april 2022 moet de klant weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen krijgt jouw klant een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de schulden, de voorwaarden van de betalingsregeling en het minimaal te betalen maandbedrag. De betalingsregeling beslaat maar liefst 60 maanden, de startdatum daarvan is 1 oktober 2022. Eerder aflossen is uiteraard toegestaan. De invorderingsrente is bovendien in ieder geval tot 1 juli maar 0,01%. Per 1 juli gaat deze omhoog naar 1%. Per 1 januari 2023 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog naar 2% waarbij deze uiteindelijk per 1 januari 2024 op 4% uitkomt. Het zal beslist voordeliger zijn dan een lening bij de bank, maar betalen moet je toch.

 

Betalingsverplichtingen die niet onder het bijzonder uitstel vallen zijn de belastingen waarvoor je op of na 1 april 2022 aangifte doet zoals over de derde vierwekenperiode van 2022, maart 2022 of het eerste kwartaal van 2022. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor aanslagen met een uiterste betaaldatum van na 1 april 2022.

Kan de klant zijn belastingschulden tussen 1 april en 1 oktober 2022 niet op tijd betalen? Dan heeft dat volgens de website van de Belastingdienst geen gevolgen voor de betalingsregeling zoals hierboven beschreven. Maar let op: men kan over die nieuwe belastingschulden wel boetes opleggen of invorderingsmaatregelen treffen. De klant kan in dat geval eventueel regulier uitstel van betaling of een reguliere betalingsregeling aanvragen

Tot slot

Belastingaangifte invullen saai? Wat mij betreft beslist niet. Het jaar 2021 is wat dat betreft geen uitzondering. Integendeel; naast het gebruikelijke vervallen en verminderen van leuke aftrekposten, komt er dit jaar nog een corona-uitdaging bij. Ik kan niet wachten. Veel plezier! 

Meer lezen

Om belastingaangifte te kunnen doen moet je weten hoeveel je hebt verdiend. Wat was je omzet, heb je winst gemaakt? Met de jaarafsluiting leg je al die bedragen vast. Je zegt hiermee als het ware: dit was de stand van zaken op 31 december en hier beginnen we op 1 januari. Wil je meer lezen over de jaarafsluiting? Twinfield heeft er veel over geschreven, zoals een Checklist Jaarafsluiting. Doe er je voordeel mee.

Relevante links

Overzicht belastingmaatregelen corona
Informatie over de betalingsregeling
Bijzonder uitstel informatie Belastingdienst

Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Heleen Elbert fiscaal-jurist
Fiscaal-jurist, specialist autobelastingen
Fiscaal-jurist en mediator | Geeft veel, graag, en met de nodige humor, lezingen over allerlei belastingzaken | Heeft jarenlange praktijkervaring als belastinginspecteur en -adviseur.
Back To Top