Kleos-future-ready-lawyer
Juridisch02 april, 2019

2019 Future Ready Lawyer survey van Wolters Kluwer

Op basis van kwantitatieve interviews met 700 juristen in advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverlenende bedrijven in de Verenigde Staten en Europa, onderzoekt de Future Ready Lawyer Survey van Wolters Kluwer in 2019 hoe de toenemende complexiteit van informatie, economische krachten, veranderende demografie en technologische vooruitgang van invloed zijn op de toekomst van de wet en hoe juridische organisaties zichzelf voorbereiden.

  • De belangrijkste bevindingen van de Future Ready Lawyer Survey uit 2019 zijn: Ongeveer een derde van de juristen (34%) zijn van mening dat hun organisatie goed voorbereid is om gelijke tred te houden met veranderingen in de juridische markt. Technology Leading organisaties doen het echter beter, met 50%.
  • Het gebrek aan kennis, inzicht of vaardigheden vormt de hoogste categorie van redenen om zich te verzetten tegen nieuwe technologie (36%), gevolgd door organisatorische problemen (34%) en financiële kwesties (30%)
  • Meer dan 7 op de 10 advocaten in Europa en de VS zeggen dat zowel omgaan met toegenomen volume en complexiteit van informatie en nadruk op verbeterde productiviteit en efficiëntie de trends met de meeste impact zijn. Toch geeft slechts 31% aan hier erg goed voorbereid op te zijn.
  • Uitdagingen voor juridische afdelingen van ondernemingen zijn: verminderen en controleren van externe juridische kosten; verbeteren van het case en contractmanagement; en het automatiseren van routinetaken en het gebruiken van technologie in werkprocessen.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
oplossingen
Kleos
Praktijkmanagement software
Ontdek waarom meer dan 30.000 advocaten Kleos gebruiken - de populairste praktijkmanagementsoftware van Europa.
Back To Top