Samenwerken
Juridisch29 juni, 2022

Hoe neem je een strategische marktpositie in als advocatenkantoor? Martijn Lesterhuis deelt zijn tips.

“Om een strategische marktpositie in te nemen, moeten advocatenkantoren inzichtelijk maken waar ze nu staan en vaststellen waar ze zouden willen staan. Daarna kunnen er acties worden ingericht om onderscheidend te worden.” Aan het woord is Martijn Lesterhuis, Partner bij Venturis Consulting. Wij spraken met hem over het verbeteren van de relatie tussen cliënten en het advocatenkantoor, de voordelen van efficiënter werken voor advocaten en het opzetten van een strategisch actieplan waardoor er waarde toegevoegd kan worden voor de cliënt.

Martijn Lesterhuis was één van de experts van de talkshow “Legal: What’s Next?!”. Samen met Anton-Pieter van Logtestijn, oprichter Symbius, en Bas Kniphorst, Managing Director Wolters Kluwer LR Benelux, sprak hij onder andere over de tweestrijd van advocaten tussen standaardisatie en maatwerk, het werven en behouden van talent en manieren van werken en samenwerken tussen advocaat en bedrijfsjurist. Het webinar is via deze link terug te kijken.

Advocaat-cliënt relatie staat onder druk
Uit de Future Ready Lawyer Survey blijkt dat er een kloof is tussen de verwachtingen van bedrijfsjuristen en het vermogen van advocatenkantoren om deze waar te maken. Deze kloof heeft invloed op de klanttevredenheid; 24% van de bedrijfsjuristen zegt zeer waarschijnlijk van kantoor te zullen veranderen. Het is daarom de vraag hoe advocatenkantoren de relatie met hun cliënten kunnen verbeteren. Tijdens de talkshow merkte Anton-Pieter op dat er winst valt te halen in het meedenken over de behoeften van de cliënt. “Geen enkel advocatenkantoor waar ik mee samenwerk heeft mij in het afgelopen jaar gevraagd hoe het gaat en wat ik nodig heb. Ik weet dat het voeren van dit soort gesprekken niet direct omzet oplevert, maar het zorgt er wel voor dat je je op de langere termijn positioneert als adviseur.” 

Ook Martijn vindt het belangrijk dat advocatenkantoren regelmatig praten met cliënten over wat er bij hen speelt. “Advocaten richten zich te vaak alleen op de juridische inhoud van de individuele zaak. Er wordt daardoor te weinig tijd besteed aan goed begrijpen wat er bij cliënten speelt en wat voor hen belangrijk is. Dan kun je niet optimaal met ze meedenken en dat komt de relatie niet ten goede. Investeer daarom tijd in de relatie met de cliënt, zeker de cliënten die belangrijk voor jouw kantoor zijn. Begin daarmee door met ze in gesprek te gaan en te begrijpen wat belangrijk voor ze is en waarmee ze echt zijn geholpen. Vertaal die kennis vervolgens in de manier waarop je die cliënten bedient. Het gaat er niet om of jij als advocaat denkt dat je je cliënten goed bedient, het gaat erom of de cliënten vinden dat zij goed geholpen worden.” 

Veel advocatenkantoren werken omzetgedreven, maar zij bekijken amper wat de kosten zijn voor het maken van die uren.

Veel advocatenkantoren kunnen een efficiëntieslag maken 

Een ander terrein waarop volgens Martijn nog winst te behalen valt, is op het vlak van efficiëntie. “Veel advocatenkantoren werken omzetgedreven, maar er wordt amper gekeken naar de kosten die gemoeid zijn met het maken van die omzet. Met name bij eenvoudig, repetitief werk is het voor kantoren interessant om de stap te zetten efficiënter te gaan werken. Bij veel advocaten is de standaardreactie dat efficiënter werken ervoor zorgt dat declarabele tijd wordt weggehaald. Ik zie dat anders, volgens mij is het eerste voordeel van efficiënter werken dat het meer geld oplevert. Het gaat immers vaak al om werk dat advocaten liever niet doen, omdat het in veel gevallen wordt afgeboekt. Dan is het zonde om daar die dure uren aan te spenderen. Bovendien is dat werk meestal niet het leukste werk voor advocaten. Tenslotte zien cliënten er ook niet de meerwaarde van in, ze willen er immers niet of weinig voor betalen. Dus door dat eenvoudige en repetitieve bulkwerk te automatiseren of uit te besteden, vergroot je zowel de toegevoegde waarde van de advocaat als het werkplezier en het financiële voordeel. De procesverbetering heeft daarmee meerdere effecten. De consequentie is natuurlijk dat je je praktijkvoering anders moet inrichten. Tegen die verandering ziet men op, maar dat kan geen reden zijn om het niet te doen. Belangrijk is dat je dit stap voor stap doet en er de tijd voor neemt. De verandering valt dan enorm mee en gaat uiteindelijk vrij snel.”
Een goede cliëntrelatie begint met goed gaan luisteren naar de cliënt.

Strategisch onderzoek naar de eigen en beoogde marktpositie
Veel advocatenkantoren weten dat ze moeten veranderen om hun marktpositie te verbeteren en meer onderscheidend en aantrekkelijker te worden voor (potentiële) cliënten of talent. Martijn geeft aan dat kantoren vaak ook wel willen veranderen, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken en waar ze moeten beginnen. Volgens hem moet je de volgende vragen kunnen beantwoorden voor de juiste marktpositie: "Where to play, how to play and can we win?!" Kortom: welk type cliënten wil je bedienen, met welk type werk, wat betekent dat voor je organisatie en wijze van dienstverlening en is het een realistisch duurzaam scenario? 

“Ik raad advocatenkantoren aan om te beginnen met een strategisch, datagedreven onderzoek naar de eigen positie en de ambitie. Verzamel en beoordeel eigen data en marktdata. Denk bijvoorbeeld aan interne financiële informatie, zaak- en klantdata en hoe de organisatie is ingericht. Onderzoek ook hoe het deel van de markt eruit ziet waarin je actief bent en wat andere advocatenkantoren doen. Voer gesprekken met cliënten over jouw dienstverlening: waarom kiezen ze voor jou en hoe kan je volgens hen meer waarde toevoegen? Spreek daarnaast ook met mensen in het kantoor zelf: wat zijn hun ambities, wat gaat goed, wat kan beter of moet anders? Op basis van al die informatie stel je een strategische rapportage op waarin staat waar het kantoor nu staat. Daarnaast komt er naar voren hoe je het verschil wil maken en wat daarvoor nodig is.”

Strategisch actieplan opstellen en uitvoeren
Die rapportage en de gezamenlijke strategische visie is volgens Martijn pas het begin. “De volgende stap is het opstellen van een strategisch actieplan, dat helpt bij het realiseren van de gewenste doelstellingen. Door het strategisch actieplan uit te werken in concrete stappen met heldere doelstellingen zorg je dat deze positie op een planmatige manier wordt gerealiseerd. Om als kantoor de gewenste positionering te bereiken, is continue aandacht en draagvlak in de uitvoering van het actieplan nodig. Dat is niet alleen vanuit het bestuur nodig, maar ook van de partnergroep en de rest van het kantoor."

Als je niet begrijpt wat belangrijk is voor een cliënt, dan sla je de plank mis op belangrijke momenten.

Kansen en mogelijkheden voor advocatenkantoren
Martijn meent dat de kansen voor advocatenkantoren vooral liggen in het beter inspelen op de behoeften van hun cliënt. “Kantoren die een plan hebben, en nadenken over de behoeften van hun cliënten, hebben de beste kansen om duurzaam succesvol te zijn. Advocatenkantoren die op die wensen en behoeften inspelen, denken na over hoe zij hun dienstverlening goed kunnen inrichten voor de cliënt. Er wordt niet alleen gekeken naar de juridische dienstverlening, maar ook naar het proces. In plaats van het opstellen van een uitgebreid juridisch advies dat drie weken op zich laat wachten, wordt er eerst gevraagd wat de cliënt van hen verwacht. Misschien is dat een kort en snel advies op een aantal hoofdpunten, waarmee er direct actie ondernomen kan worden. Daarnaast liggen er kansen in het inrichten van de dienstverlening. Ik zie dat sommige advocatenkantoren contracten afsluiten met cliënten over het serviceniveau. In die contracten staan afspraken over onder andere de communicatie, het opleidingsniveau van de medewerkers, de snelheid en de efficiëntie.”

Hoe klantgerichter er gewerkt wordt door het advocatenkantoor, hoe groter de kans dat de cliënt tevreden is. Plaats de cliënt in het hart van jouw dienstverlening, onderzoek waar behoefte aan is en richt jouw dienstverlening daarop in.
Cliënt-centrisch werken
De kansen en mogelijkheden die genoemd worden zijn niet nieuw, geeft Martijn aan. “Wel zijn er maar weinig advocatenkantoren die hun interne organisatie al zo goed op orde hebben dat ze precies weten wat hun cliënt verwacht en hoe ze dat op een slimme manier kunnen bieden. Als ik de advocatuur vergelijk met mijn ervaring in het bedrijfsleven, en hoe efficiënt processen daar zijn ingericht, dan zijn er in de advocatuur nog enorme stappen te zetten. De druk om echt anders te gaan werken en te veranderen is nog niet zo groot, maar ik verwacht dat die druk toeneemt in de komende vijf tot tien jaar. Het is daarom verstandig om hier nu al op te anticiperen en te onderzoeken hoe er efficiënter en relatiegericht gewerkt kan gaan worden.”
Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top