ConferentieFiscaal en Accounting

WFR Fiscaal Café

dinsdag 14 november van 15.30 - 18.00
Nieuwspoort, Den Haag

Thema: De rol van de belastingrechter bij de bestrijding van belastingontwijking

Er is veel aandacht voor het bestrijden van belastingontwijking door de wetgever. Maar wat is de rol van de belastingrechter bij het bestrijden van belastingontwijking? Probeert de belastingrechter in de praktijk belastingontwijking te voorkomen? Wat kunnen de neveneffecten van bestrijding van belastingontwijking door de belastingrechter zijn?

  • Kan uit het jurisprudentieonderzoek van Coen Maas (FED 2023/63) de conclusie worden getrokken dat de Hoge Raad een actieve rol speelt bij het bestrijden van belastingontwijking?
  • Heeft de belastingrechter als partner in de ‘law making business’ een taak om ‘gaten’ in fiscale wetgeving te dichten, zodat belastingontwijking wordt voorkomen?
  • Hebben belastingplichtigen/belastingadviseurs de indruk dat de belastingrechter het bestrijden van belastingontwijking belangrijk vindt? Op welke terreinen is dat het meest zichtbaar?
  • Welke instrumenten heeft de belastingrechter om belastingontwijking te voorkomen?
  • Wat kunnen de neveneffecten van het bestrijden van belastingontwijking door de belastingrechter zijn? Bijvoorbeeld: verlies van vertrouwen in de belastingrechter (hij wordt door belastingplichtigen en hun gemachtigden niet meer als onafhankelijk gezien), forum shoppen (kan dat overigens?), verlies van kwaliteit van de uitspraak door doelredeneringen, gegronde motiveringsklachten die door de Hoge Raad worden afgedaan met art. 81RO-afdoening omdat eindoordeel feitenrechter wenselijk is.
  • Wat kan een belastingadviseur het beste doen indien hij/zij een zaak bij de belastingrechter heeft lopen, waarin sprake is van belastingontwijking?

PE-punten RB

Voor dit congres zijn 2 PE-punten aangevraagd bij het RB.

 

Sprekers

Wendy Nent-Vroomen

Mr. W.E (Wendy) Nent-Vroomen, Specialist formeel belastingrecht BDO en docent formeel belastingrecht Universiteit Tilburg

Wendy Nent-Vroomen geeft een overzicht van een aantal aspecten die verband houden met de rol van de belastingrechter bij de bestrijding van belastingontwijking.

Coen Maas

Dr. mr. C. (Coen) Maas, Rechter Rechtbank Noord-Holland en verbonden aan de afdeling belastingrecht Universiteit Leiden

Coen Maas spreekt over zijn onderzoek naar rechtsontwikkeling in de vennootschapsbelasting in haar maatschappelijke context. Daarbij zal hij aandacht besteden aan de stelling dat rechterlijke rechtsvorming in de regel zal meebewegen met de dominante politieke voorkeuren op het moment dat de rechter zijn beslissing neemt.

 

Het panel

Mr. F.G. (Frits) Barnard, Deloitte Belastingadviseurs
Mr. E.A.G. (Ed) van der Ouderaa, senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Prof. dr. E. (Eric) Poelmann, hoogleraar belastingrecht Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam bij de Belastingdienst.
Mr. F.M. (Foske) Wessels, Pereira Tax Consultants

Programma

15:15 Ontvangst
15:30 Opening
15:35 Inleidingen:
Coen Maas
Dr. mr. C. (Coen) Maas 
Rechter Rechtbank Noord-Holland en verbonden aan de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden
Wendy Nent-Vroomen
Mr. W.E. (Wendy) Nent-Vroomen
Specialist formeel belastingrecht BDO en docent formeel belastingrecht Universiteit Tilburg
16:05 Debat onder leiding van prof. dr. A.O. (Allard) Lubbers

Panelleden:

- Mr. F.G. (Frits) Barnard, Deloitte Belastingadviseurs
- Mr. E.A.G. (Ed) van der Ouderaa, senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam
- Prof. dr. E. (Eric) Poelmann, hoogleraar belastingrecht Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam bij de Belastingdienst.
- Mr. F.M. (Foske ) Wessels, Pereira Tax Consultants
16:45 Borrel
18:00 Einde
WFR Fiscaal Café
dinsdag 14 november | Nieuwspoort, Den Haag

Locatie

Nieuwspoort
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

 

PE-punten RB

Voor dit congres zijn 2 PE-punten aangevraagd bij het RB.

Aanmelden
Helaas is het niet meer mogelijk om in te schrijven. De zaal is vol. 
Back To Top