ConferentieFiscaal en Accounting

Hofstrapenning

Dag
Locatie n.n.b.

Prof. dr. Frans Vanistendael ontvangt Hofstrapenning 2018

Op 12 juni 2018 ontving de Belg prof. dr. Frans Vanistendael de Hofstrapenning vanwege zijn uitzonderlijke bijdragen aan de ontwikkeling van het Europese belastingrecht, met name op het terrein van de directe belastingen en in het bijzonder vanwege de beleidskaders en –perspectieven die hij voor deze nieuwe loot aan de fiscale stam heeft helpen formuleren.

Alvorens de penning werd uitgereikt spraken Rimco Spanjer (Content Director, Wolters Kluwer Nederland), prof. dr. Peter Essers (Hoogleraar belastingrecht, Tilburg University), prof. dr. Stef van Weeghel (Hoogleraar internationaal belastingrecht UvA, tax partner PwC), prof. mr. Peter Wattel (Hoogleraar Europees belastingrecht UvA, Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden) en prof. dr. Bruno Peeters (Hoogleraar fiscaal recht, Universiteit Antwerpen, assessor afdeling wetgeving Raad van State). Daarna gingen Frans Vanistendael, Peter Essers, Peter Wattel en Stef van Weeghel met elkaar in debat waarbij de stelling “EU, OECD/G20, VN: de internationale fiscale beleidsmakers: verschuivingen in de pikorde” centraal stond. Een interessante verkenning van elkaars standpunten, waarbij niet iedereen het met elkaar eens was. Maar na het paneldebat was het dan echt tijd om de penning uit te reiken. Dag- en juryvoorzitter Kees van Raad (International Tax Center Leiden) reikte de penning en bijbehorende oorkonde uit samen met Rimco Spanjer. De gelauwerde was zichtbaar dankbaar en gaf tijdens zijn dankwoord dan ook aan dat “Wolters Kluwer weet hoe ze haar auteurs moet waarderen”. Een mooi compliment!

Over Frans Vanistendael

Gedurende meer dan 35 jaar doceerde hij fiscaal recht aan de KU Leuven. De begeestering door zijn vak straalt van hem af als hij doceert. Frans heeft een heel rijke en diverse carrière gehad: advocaat, kabinetsmedewerker, docent, decaan, lid van de Hoge Raad van Financiën, medestichter en voorzitter van het European Tax College, gastprofessor aan de meest prominente internationale universiteiten, stichter van de Tax moot court competition,… (én getalenteerd musicus). In 2007 ging Frans op emeritaat, maar hij is daarom niet minder actief in de fiscale wereld. Ook bij Wolters Kluwer België is Frans nog steeds een zeer gewaardeerde medewerker.

 

“Een groot idealist,
maar zonder gevaarlijke illusies”.

(Belgisch oud-premier Mark Eyskens ooit over Frans Vanistendael)

 

Frans is al jaar en dag voorzitter van het redactiecomité van het AFT (Algemeen Fiscaal Tijdschrift), een maandblad dat toch het hoogst aangeschreven fiscaal tijdschrift in België genoemd mag worden.

  

De jury

  • mr. Jaap van den Berge (Hoge Raad der Nederlanden)

  • prof. dr. Stef van Weeghel (Hoogleraar internationaal belastingrecht UvA, tax partner PWC)

  • prof. dr. Leo Stevens (fiscaal econoom)

  • prof. mr. Kees van Raad (International Tax Center Leiden) - voorzitter

  • prof. dr. Peter Essers (Hoogleraar belastingrecht, Tilburg University)

 

Eerdere winnaars

1984 prof. dr. L.G.M. Stevens
1986 mr. H.G.M. Dijstelbloem
1989 prof. mr. J. Reugebrink †
1991 mr. J. van Soest †
1994 mr. J.J. Rijkels
1996 drs. J. Hoogendoorn
1999 mr. H. Mobach
2001 drs. G. Slot †
2005 prof. mr. dr. P.G.H. Albert
2009 prof. dr. J.E.A.M. van Dijck †
2011 prof. mr. P.J. Wattel
2014 mr. drs. S.A.W.J. Strik

 

 


Over de Hofstrapenning

De prof. mr. H.J. Hofstra-penning is ingesteld door Uitgeverij Wolters Kluwer Nederland. Voor het eerst werd de prijs uitgereikt in mei 1984 aan prof.dr. Leo Stevens. Aanleiding voor het instellen van deze prijs was het feit dat prof. mr. H.J. Hofstra 50 jaar lang in diverse kwaliteiten als fiscalist werkzaam was geweest.

De penning wordt toegekend aan ‘degene die in enig geschrift blijk heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid’.

Impressie


Bekijk de foto's om een impressie te krijgen van de uitreiking.