WebinarFiscaal en Accounting

De herstructureringsdeskundige in de WHOA

25 maart 2021
Online uitzending

De redactie van de boekenserie Recht en Praktijk Insolventierecht organiseert in het eerste half jaar van 2021 samen met uitgever Wolters Kluwer vier virtuele bijeenkomsten over

De herstructureringsdeskundige in de WHOA
De serie Recht en Praktijk Insolventierecht zet in 2021 haar 10-jarig bestaan kracht bij met het uitbrengen van twee boeken over de WHOA: 'De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA’ door dr. S. Renssen (verschenen in april) en een bundel met 18 bijdragen uit de praktijk geschreven door auteurs uit rechterlijke macht, advocatuur, turnaround management en wetenschap (‘WHOA-bundel’). 

In de vier virtuele bijeenkomsten zullen omstreeks twintig deskundigen hun inzichten en ervaringen delen. De uitkomsten van een enquête en twee forumdiscussies analyseren de doeltreffendheid van de WHOA in de eerste maanden dat de wet van kracht is en de positie van de herstructureringsdeskundige in de WHOA, in het bijzonder de beroepsvereisten en de verwachtingen die de herstructureringspraktijk (bedrijven, rechters, beroepsbeoefenaren) van haar/hem heeft. 

Aanmelden voor event
De serie Recht en Praktijk Insolventierecht organiseert samen met Wolters Kluwer vier virtuele bijeenkomsten omtrent de WHOA. 

Programma

Vier virtuele bijeenkomsten van 75 minuten (van 08.30 tot 09.45 uur)

Terugblik

1 april: De herstructureringsdeskundige


Positie en rol van de herstructureringsdeskundige


Paneldiscussie met een rechter-commissaris, een consultant herstructureringen en een advocate over de kwaliteitseisen waaraan de herstructureringsdeskundige moet voldoen, de op hem/haar van toepassing zijnde gedragsregels, de wijze van benoeming en ontslag en de werkzaamheden.

‘De herstructureringsdeskundige’ met medewerking van:

 • Em. Prof. mr. Bob Wessels (redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht)
 • Gert-Jan Boon LL.M MSc, Universiteit Leiden | Leiden Law School
 • Panel-discussie onder voorzitterschap van mr. dr. Karen Harmsen
  (TOON Advocaten, Amsterdam; redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht) met Mr. Mark Bosch (rechter-commissaris/senior-rechter Rechtbank Overijssel), Jantine Hak RA (Managing partner Kruger, Rotterdam), mr. Marike Boersen (advocaat Bierman advocaten, Tiel) en Mr. Noor Zetteler (advocaat en partner bij Wijn & Stael).

Aan de discussie kan ook worden meegedaan door de deelnemers. De chat wordt bijgehouden door Karen Harmsen, die de vragen in de discussie kan betrekken.

Aanmelden voor event

25 maart: De WHOA toegelicht


Deze bijeenkomst heeft een voorlichtende functie. Via de chatfunctie kunnen deelnemers prangende vragen stellen. De chat wordt bijgehouden door Karen Harmsen, die vragen aan de sprekers kan doorgeven.

Vijf sprekers zullen deze vier onderwerpen nader toelichten:

 • Overzicht van de kernpunten van artikel 368 – 387 Faillissementswet.
 • De plaats van het onderhandsakkoord in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht. De positie van aandeelhouders onder de WHOA.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid onder de WHOA.
 • De rol van de rechter onder de WHOA.

 ‘De WHOA toegelicht’ met medewerking van:

 • Em. Prof. mr. Bob Wessels (redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht)
 • Mr. Maartje ter Horst, advocaat Dirkzwager advocaten, Nijmegen/Arnhem
 • Mr. Marie-Hélène Berghuijs, partner Toon advocaten
 • Mr. dr. Michele Reumers, UHD Open Universiteit Heerlen
 • Mr. dr. Arpi Karapetian, UD Rijksuniversiteit Groningen
 • Mr. Elsbeth de Vos, rechter-commissaris rechtbank Amsterdam

Bekijk in onze webshop

De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA

Dit is de eerste publicatie die op heldere wijze het gehele wetgevingstraject van de WHOA in kaart brengt. Hiermee verrijkt de titel het decor waarin de individuele bepalingen een rol spelen en voorziet in een koers voor de toekomstige toepassing ervan.
Lees verder

De WHOA van wet naar recht

Deze titel gaat uitgebreid in op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is ingetreden. Snijdt voor zowel praktijk als wetenschap relevante vragen aan over de WHOA. Aan het woord komen advocaten, financieel experts en wetenschappers.
Lees verder
Aanmelden voor event