WebinarFiscaal en Accounting

De herstructureringsdeskundige in de WHOA

Datum volgt
Online uitzending

Op 23 september vond het laatste in de serie van vier webinars plaats waarmee de viering van het 10-jarige jubileum op zijn einde loopt. Uitgever en redactie danken alle sprekers, deelnemers aan de webinars en auteurs van boeken in de serie voor de belangstelling en inspanningen. We prijzen ons gelukkig met de grote belangstelling en positieve terugkoppeling. Het geeft goede energie om met plezier terug te kijken én enthousiast vooruit te plannen.

De herstructureringsdeskundige in de WHOA
De serie Recht en Praktijk Insolventierecht zet in 2021 haar 10-jarig bestaan kracht bij met het uitbrengen van twee boeken over de WHOA: 'De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA’ door dr. S. Renssen (verschenen in april) en een bundel met 18 bijdragen uit de praktijk geschreven door auteurs uit rechterlijke macht, advocatuur, turnaround management en wetenschap (‘De WHOA van wet naar recht’). 

Redactie Recht en Praktijk

Wessels

Em. Prof. mr. B. Wessels
Redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht

De Weijs

Prof. mr. R.J. de Weijs
Advocaat Houthoff, Redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht

Harmsen

Mr. Dr. C.M. Harmsen
TOON Advocaten, Amsterdam; redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht

Bekijk in onze webshop

De herijking van het faillissementsrecht - De WHOA

Dit is de eerste publicatie die op heldere wijze het gehele wetgevingstraject van de WHOA in kaart brengt. Hiermee verrijkt de titel het decor waarin de individuele bepalingen een rol spelen en voorziet in een koers voor de toekomstige toepassing ervan.
Lees verder

De WHOA van wet naar recht

Deze titel gaat uitgebreid in op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is ingetreden. Snijdt voor zowel praktijk als wetenschap relevante vragen aan over de WHOA. Aan het woord komen advocaten, financieel experts en wetenschappers.
Lees verder

Terugblik vorige edities

23 september: Het beroep herstructureringsdeskundige: van wet naar onderwijs en beroepspraktijk


Universitair onderwijs (bachelor/master) en postacademisch onderwijs

Welke rol speelt WHOA in het onderwijs? Wat weten de afgestudeerden straks? Reinout Vriesendorp deelt ervaringen uit zijn onderwijspraktijk in Leiden. Floortje van Tilburg is universitair docent bij de Vaksectie Burgerlijk Recht en verzorgt het mastervak Insolventierecht. Zij deelt haar ervaringen in het onderwijs.

Beroepsuitoefening
Discussie over verenigingen en beroepsuitoefening. Wat gaan de verenigingen doen met/t.o.v. de WHOA? Hoe gaan de verenigingen het land breed betrekken zonder dat het een ‘zuidas feest’ wordt? Hoe kom ik als kleinere partij ertussen? Wat zijn de prijzen?  Mr. dr. drs. Nico Tollenaar, voorzitter Nederlandse vereniging voor herstructurering. Advocaat bij RESOR N.V. en Mr. Michael Broeders, bestuurslid INSOLAD, Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer zullen discussiëren over de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Wederom een boeiend webinar en de laatste uit deze serie.

Sprekers

 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar Insolventierecht Universiteit Leiden en tevens advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam
 • mr. dr. F.A. van Tilburg (Floortje), universitair docent bij de Vaksectie Burgerlijk Recht en verzorgt het mastervak Insolventierecht. In de (proces)praktijk houdt Floortje zich bezig met het insolventierecht en het aansprakelijkheidsrecht, waarop zij ook is gepromoveerd. Daarnaast is zij advocaat bij Van Iersel Luchtman in Breda.
 • mr. dr. drs. Nico Tollenaar, voorzitter Nederlandse vereniging voor herstructurering. Advocaat bij RESOR N.V.
 • mr. Michael Broeders, bestuurslid INSOLAD. Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer


16 september: De WHOA in de praktijk: ADO Den Haag en de WHOA

Op 3 mei 2021 is ADO Den Haag een WHOA-procedure gestart toen bleek dat de grootaandeelhouder, United Vansen, niet meer aan haar verplichtingen kon en/of wilde voldoen. Tijdens deze derde digitale bijeenkomst in het kader van het tien-jarig bestaan van de Serie Recht en Praktijk Insolventierecht, bespreken de advocaat van de vennootschap en de aangewezen herstructureringsdeskundige de kansen en de obstakels van het gebruik van de WHOA in dit bijzondere geval.

Ruud Brunninkhuis en Sjoerd Warringa, auteurs van recente blogs over ADO bij HERO starten de naar verwachting levendige discussie. 

‘De WHOA in de praktijk: ADO Den Haag en de WHOA’ met medewerking van:
 • R.J. van Galen, (NautaDutilh), advocaat van de vennootschap ADO Den Haag NV
 • J.J. Reiziger, (TRIP advocaten), aangewezen herstructureringsdeskundige
 • R. Brunninkhuis, (Buren Legal)
 • S. Warringa, (Ten Holter Noordam advocaten)
 • R.J. de Weijs, (UvA en Houthoff), moderator

1 april: De herstructureringsdeskundige


Positie en rol van de herstructureringsdeskundige

Paneldiscussie met een rechter-commissaris, een consultant herstructureringen en een advocate over de kwaliteitseisen waaraan de herstructureringsdeskundige moet voldoen, de op hem/haar van toepassing zijnde gedragsregels, de wijze van benoeming en ontslag en de werkzaamheden.

‘De herstructureringsdeskundige’ met medewerking van:
 • Em. Prof. mr. Bob Wessels (redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht)
 • Gert-Jan Boon LL.M MSc, Universiteit Leiden | Leiden Law School
 • Panel-discussie onder voorzitterschap van mr. dr. Karen Harmsen
  (TOON Advocaten, Amsterdam; redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht) met Mr. Mark Bosch (rechter-commissaris/senior-rechter Rechtbank Overijssel), Jantine Hak RA (Managing partner Kruger, Rotterdam), mr. Marike Boersen (advocaat Bierman advocaten, Tiel) en Mr. Noor Zetteler (advocaat en partner bij Wijn & Stael).
Teruglezen

25 maart: De WHOA toegelicht

Deze bijeenkomst had een voorlichtende functie. Vijf sprekers hebben deze vier onderwerpen nader toegelicht:

 • Overzicht van de kernpunten van artikel 368 – 387 Faillissementswet.
 • De plaats van het onderhandsakkoord in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht. De positie van aandeelhouders onder de WHOA.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid onder de WHOA.
 • De rol van de rechter onder de WHOA.

 ‘De WHOA toegelicht’ met medewerking van:

 • Em. Prof. mr. Bob Wessels (redacteur serie Recht en Praktijk Insolventierecht)
 • Mr. Maartje ter Horst, advocaat Dirkzwager advocaten, Nijmegen/Arnhem
 • Mr. Marie-Hélène Berghuijs, partner Toon advocaten
 • Mr. dr. Michele Reumers, UHD Open Universiteit Heerlen
 • Mr. dr. Arpi Karapetian, UD Rijksuniversiteit Groningen
 • Mr. Elsbeth de Vos, rechter-commissaris rechtbank Amsterdam
Teruglezen
Back To Top