personenbelasting woonbonus
Fiscaliteit & Accounting28 mei, 2020

Kan ik de woonbonus van mijn partner benutten?

Mijn partner en ik hadden elk al een woning voor we een koppel werden. We zijn intussen getrouwd en huren samen een (andere) woning. We moeten nu samen een belasting­aangifte indienen. Kunnen we beiden het voordeel van de woonbonus behouden?

Fiscaal expert Jef Wellens legt uit:

Ja, dat kan. Ik neem aan dat u een woning huurt in het Vlaams Gewest en er gedomicilieerd bent. Ik ga er verder ook van uit dat jullie beiden afzonderlijk een hypothecaire lening hebben lopen, ieder voor de eigen woning. Als die leningen recht gaven op de woonbonus, dan blijft die woonbonus in principe behouden.

U en uw echtgenoot beschikken beiden over een woning, maar slechts één van die woningen kan fiscaal het label van ‘eigen woning’ krijgen. Normaal is dat de woning die u als koppel zelf bewoont. Maar uw situatie is bijzonder. U betrekt geen van uw twee woningen in eigendom, maar u huurt een andere woning. Ik neem dat u daar een sociale reden – bv. de woningen zijn niet groot genoeg voor een gezin – of een beroepsreden – de woningen liggen te ver van uw werkplaats(en) – voor hebt.

Is dat het geval, dan kunt u kiezen welke van de twee woningen u fiscaal als de eigen woning beschouwt. U moet wel samen dezelfde keuze maken. Het kadastraal inkomen van die woning blijft dan vrijgesteld van belasting en moet u niet aangeven. De lening op die gekozen ‘eigen woning’ blijft dan verder recht geven op de Vlaamse woonbonus, net als voorheen, en voor hetzelfde bedrag. Want die woning blijft voor de eigenaar de enige woning, op voorwaarde dat ze naar aanleiding van jullie huwelijk niet in de gemeenschap is gebracht.

De woonbonus bedraagt in principe 3.040 euro als de lening gesloten is voor 2015. Werd de lening gesloten voor 2011, dan vervalt wel de tijdelijke verhoging van 760 euro van de woonbonus. Die geldt alleen voor de eerste tien leningsjaren; u behoudt het basisbedrag van 2.280 euro. Is de lening gesloten vanaf 2015, dan bedraagt de woonbonus sowieso 2.280 euro: 1.520 euro basisbedrag tijdelijk verhoogd met 760 euro.

En hoe zit het dan met de andere woning in eigendom die niet de eigen woning kan zijn? Er kan in het gezin immers maar één woning de eigen woning zijn. Het kadastraal inkomen van die woning is niet langer vrijgesteld en moet dus worden aangegeven (in principe naast code *106 van vak III), door de eigenaar van die woning als u getrouwd bent met scheiding van goederen, of door ieder voor de helft als u getrouwd bent in het wettelijk stelsel.

De lening op die woning gaf vroeger recht op de Vlaamse woonbonus. Maar vanaf nu is dat voor de kapitaalaflossingen de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen, en voor de intresten de federale gewone intrestaftrek, aangezien de federale en niet de gewestelijke overheid bevoegd is voor ‘niet-eigen woningen’.

Nog even opmerken: als jullie beiden eigenaar zijn van de twee woningen, in onverdeeldheid of in gemeenschap, dan is ieders woning niet langer de enige woning en vervalt de verhoging van de Vlaamse woonbonus van 760 euro onherroepelijk.
Back To Top