Kan ik uitgekeerde dividenden aan gezinsleden fiscaal vrijstellen?
Fiscaliteit & Accounting28 april, 2021

Kan ik uitgekeerde dividenden aan gezinsleden fiscaal vrijstellen?

Mijn drie minderjarige kinderen bezitten elk coöperatieve aandelen waarop een dividend werd uitgekeerd, met afhouding van 30 procent roerende voorheffing, omgerekend 22,50 euro. Aangezien zij nog geen belastingaangifte invullen, kunnen ze dit nog niet recupereren. Kan dat via de aangifte van mij en mijn echtgenote? Mijn eigen dividendvrijstelling van 800 euro is al volledig benut.

Fiscaal expert Jef Wellens legt uit:

De vrijstelling op aandelendividenden geldt per persoon. U kunt dus per persoon maximaal 30 procent roerende voorheffing van 800 euro dividenden recupereren via de belastingaangifte. Dat doet u door het bedrag van maximaal 240 euro (800 euro x 30 procent) aan te geven in code 1437 van vak VII van de aangifte. Uw echtgenote kan de terug te betalen roerende voorheffing op haar vrijgestelde dividenden aangeven in haar code 2437. Dus per gezin kan maximaal 480 euro worden gerecupereerd.

Gehuwd

Uw vrijstelling van 800 euro is al volledig opgebruikt, zegt u. Omdat u zelf in 2020 al dividenden op uw naam hebt ontvangen die bruto meer dan 800 euro bedragen. Vergeet echter niet dat als u getrouwd bent zonder huwelijkscontract, d.w.z. in het wettelijk stelsel, de dividenden van de aandelen op uw naam fiscaal worden beschouwd als een inkomen van u beiden, bij iedere echtgenoot voor de helft, zelfs al behoren de aandelen tot uw eigen vermogen.

In dat geval en in de veronderstelling dat de dividenden bruto vóór inhouding van roerende voorheffing 1000 euro bedragen, moet u elk 30 procent van 500 euro als te recupereren roerende voorheffing aangeven. Dus 150 euro naast uw code 1437 én 150 euro naast de code 2437 van uw echtgenoot. In totaal krijgt u in dat geval 300 euro terug. Dat is 60 euro meer dan wanneer u getrouwd bent met scheiding van goederen en de 1000 euro dividenden uitgekeerd zijn voor uw aandelen die behoren tot uw eigen vermogen. In dat geval kan alleen u de roerende voorheffing van 240 euro aangeven naast de code 1437 (1000 euro beperkt tot 800 euro en vermenigvuldigd met 30 procent). Uw echtgenote kan dan geen vrijstelling claimen.

Minderjarig

Uw drie kinderen ontvingen elk een dividend van bruto 75 euro, waarop 22,50 euro roerende voorheffing is ingehouden. Zolang uw kinderen minderjarig zijn, zijn niet zij belastingplichtig van hun roerende inkomsten maar wel u en uw echtgenoot omdat u beiden wettelijk het genotsrecht hebt van de dividenden van uw kinderen. Die dividenden worden fiscaal dan ook beschouwd als een inkomen van u en uw echtgenoot. Bij ieder voor de helft. Dat is 112,50 euro (75 euro x drie kinderen en gedeeld door 2). De 33,75 euro roerende voorheffing op dat bedrag kunt u als ouder dan in principe ook aangeven als te recupereren roerende voorheffing, maar enkel als u de vrijstelling van 800 euro nog niet volledig benut hebt voor uw eigen dividenden.

Keren we terug naar ons voorbeeld waar u 1000 euro bruto dividend toegekend werd, dan kunt u, als u getrouwd bent met scheiding van goederen, geen vrijstelling meer claimen voor de dividenden van uw kinderen. U hebt immers voor uw eigen dividenden naast code 1437 al het maximumbedrag aangegeven van 240 euro. Uw echtgenoot, zonder eigen dividenden, kan dan wel nog 33,75 euro roerende voorheffing of 30 procent van 112,50 euro (= haar aandeel in de dividenden van uw kinderen) recupereren en aangeven naast code
2437.

Bent u echter getrouwd zonder contract, dan kunt u beiden elk nog 33,75 euro (roerende voorheffing op de dividenden van uw kinderen) toevoegen aan de 150 euro (roerende voorheffing op het eigen dividend van 500 euro). Elke echtgenoot geeft dan 183,75 euro aan naast de codes 1437/2437.

Meerderjarig

Wanneer uw kinderen meerderjarig zijn, moeten ze zelf de te recupereren roerende voorheffing op hun vrijgestelde dividenden aangeven in hun eigen belastingaangifte.

Altijd op de hoogte blijven van deze informatie

monKEY

Databank voor tax, finance & accountancy professionals

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor.

Back To Top