Business people contemplating and working together in the office.
Fiscaliteit & Accounting30 maart, 2022

Multilateraal BEPS-verdrag vanaf 2022 van toepassing op belastingverdrag met Nederland

De zogenaamde ‘Multilaterale Overeenkomst van 24 november 2016’ is sinds 1 januari 2022 ook van toepassing op het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland. Dat hebben beide landen al eind 2021 via een kennisgeving aan het OESO bekendgemaakt.

Die stelt concreet dat de multilaterale overeenkomst van toepassing is tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden m.b.t.

  • belastingen geheven aan de bron, op bedragen die zijn betaald of toegekend aan niet-inwoners, wanneer het feit dat aanleiding geeft tot die belastingen zich voordoet op of na 1 januari 2022; en
  • alle andere geheven belastingen, op belastingen die worden geheven ter zake van belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari 2022.

De ‘Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving van 24 november 2016’ (kortweg de ‘Multilaterale Overeenkomst’ of het ‘Multilateraal Instrument’.) is voor België in werking getreden op 1 oktober 2019. Voor Nederland was dat op 1 juli 2019. De multilaterale overeenkomst moet een snelle en gecoördineerde implementatie mogelijk maken van de meest recente maatregelen van het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO en de G20, in de bestaande dubbelbelastingverdragen. De overeenkomst brengt de bestaande verdragen in één keer in lijn met de meest recente verdragsbepalingen die de OESO tegen belastingontwijking heeft ontwikkeld.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals

Ontdek monKEY
Taxworld
Taxworld Newsletter
Doe zoals 9.000 vakgenoten en ontvang onze maandelijkse TaxWorld Newsletter
Back To Top