regnskapsføreren er kundens viktigste støttespiller
Skatt og Økonomiapril 05, 2021

3 grunner til at regnskapsføreren er kundens viktigste støttespiller

Til tross for at regnskapsbransjen stadig er i endring, ser vi likevel en økt etterspørsel etter regnskapstjenester. Fra å kun levere tradisjonelle tjenester til nye muligheter med ny teknologi, har regnskapsføreren nå blitt en av kundens viktigste støttespillere. Her er tre grunner til hvorfor.

Skybaserte tjenester

En stor vending for regnskapsbransjen vil den kommende tiden være bruk av skybaserte tjenester. En skybasert løsning er tilgjengelig direkte fra nettleseren, og man slipper å lagre systemer lokalt på en server eller PC. Det gjør at man kan nå løsningen uansett hvor du er så lenge du har tilgang til internett. Skybaserte tjenester gir en sømløs arbeidsflyt, automatiserte prosesser og adgang til data. Det fører til en enklere hverdag der arbeidsoppgavene går raskere, noe som er fordel for både regnskapsføreren og kundene.

Et skybasert regnskapssystem er enklere å forstå, også for andre enn regnskapsførere. I tillegg kan du være sikker på at du alltid har siste versjon, da skybaserte løsninger har løpende oppdateringer som ikke krever endringer lokalt. Det gir deg som kunde bedre oversikt over økonomien med alltid oppdaterte tall.

Nye muligheter med ny teknologi

Økt digitalisering og ny teknologi gir både nye utfordringer og muligheter. I tiden fremover vil vi i enda større grad se mer bruk av teknologi, som for eksempel kunstig intelligens og robotisering. Nye teknologiske løsninger gir et mer strømlinjeformet regnskapsarbeid, og prosesser som tidligere har vært omfattende kan gjøres på en brøkdel av tiden. Når regnskapsførere bruker mindre tid på manuelle, tidkrevende oppgaver gjør det at arbeidet blir mer kostnadseffektivt, og frigjør mer tid til rådgivning og tett samarbeid mellom regnskapsfører og kunde. Det gir også mer tid til kompetanseheving i regnskapsbedrifter som gir omfattende fagkunnskap og utvikling av ny teknologi som er uunnværlig i møte med kunder.

Les også: Tre tips for å oppnå suksess med finsit 

Mer enn en leverandør av tall

Med ny teknologi og skybaserte tjenester frigjøres mer tid til rådgivning og tettere arbeid med kundene. Selv om mange av regnskapsførerens oppgaver vil automatiseres, vil det fortsatt være store behov for kompetanse i bransjen. En god økonomisk rådgiver kan gi store gevinster for din bedrift, og få er mer oppdatert på kundens økonomiske situasjon enn regnskapsføreren. Det gjør oss til en viktig brikke i virksomheters økonomi og vi jobber tett på næringslivet som nærmeste rådgiver. Digitalisering av regnskapstjenester har gjort at bransjen har vært nødt til å utvikle seg for å møte kundens forventninger, som har ført til økt forståelse og kompetanse.

Klikk her og prøv finsit gratis i 30 dager.

Back To Top