forniture telematiche
Skatt og Økonomijuni 21, 2023

10 ting du bør tenke på når du gjør årsoppgjør

Årsoppgjør er en viktig prosess for enhver bedrift og privatperson som driver virksomhet. Dette er en prosess hvor man samler og rapporterer all økonomisk informasjon fra året som har gått, og som brukes til å beregne skatt og andre avgifter. Her er 10 ting du bør tenke på når du gjør årsoppgjør.

1. Sett av tid

Årsoppgjør kan ta tid og kreve mye arbeid. Sett derfor av tid i kalenderen til å jobbe med dette, og ha en plan for hva som skal gjøres når.

2. Samle all nødvendig informasjon

Sørg for å ha all økonomisk informasjon fra året som har gått tilgjengelig og samlet på ett sted. Dette kan inkludere regnskapsrapporter, fakturaer og kvitteringer.

3. Kontroller informasjonen

Gå gjennom all informasjonen nøye og kontroller at alt er riktig og fullstendig. Dette kan være en tidkrevende prosess, men det er viktig å sikre at all informasjonen som rapporteres er korrekt.

4. Sørg for at du har riktige satser og beløpsgrenser

Sjekk at du bruker de riktige satsene og beløpsgrensene for skatt og andre avgifter. Disse endrer seg ofte, så det er viktig å være oppdatert.

5. Tenk på frister

Husk at årsoppgjør har frister som må overholdes. For eksempel må årsoppgjøret for bedrifter leveres innen 31. mai, mens privatpersoner har frist til 30. april.

6. Husk på momsoppgjør

Dersom du driver en bedrift, må du også gjøre opp momsregnskapet for året som har gått. Dette gjøres vanligvis samtidig med årsoppgjøret.
 

7. Årsoppgjør vs. årsregnskap

Det er viktig å skille mellom årsoppgjør og årsregnskap. Årsoppgjør handler om å rapportere all økonomisk informasjon, mens årsregnskapet er en formell rapport som må utarbeides av selskaper og innleveres til Brønnøysundregistrene.

8. Vær oppmerksom på skattefradrag

Sørg for å få med alle skattefradrag du har krav på. Dette kan inkludere fradrag for reisekostnader, renteutgifter og pensjonsinnskudd.

9. Vurder å få hjelp

Dersom du synes årsoppgjør virker overveldende, kan det være lurt å få hjelp fra en regnskapsfører eller en revisor.

10. Ta lærdom av året som har gått

Årsoppgjør gir også en god anledning til å se tilbake på året som har gått og reflektere over hva som har fungert bra og hva som kan forbedres.

Årsoppgjør er en viktig prosess som kan ta tid og kreve mye arbeid, men ved å gå gjennom disse punktene kan du forhåpentligvis spare tid og unngå enkle feil. Lykke til!

Vil du lære mer?

  • Capego Årsoppgjør fra Wolters Kluwer er en digital løsning som forenkler og effektiviserer arbeidet med årsrapporter, skattemeldinger, kvalitetsikring, avstemming og analyser.
Back To Top