Abstract glowing circuitry
Skatt og Økonomimars 15, 2023

Slik lykkes du med digitalisering i praksis

Alle snakker om digitalisering for tiden. Men hvordan lykkes du i praksis? Peter Alnor, Director Product Management i Wolters Kluwer, gir noen kjappe tips.

Vi er nå inne i et skifte som har blitt kalt den fjerde industrielle revolusjonen. Digitaliseringsprosesser pågår i bedrifter og organisasjoner i alle bransjer rundt om i verden.

Regnskaps- og revisjonsbransjen er ikke noe unntak. Tvert imot er det et eksempel på en bransje som påvirkes ekstra mye av digitaliseringen, ettersom den har store innslag av administrativt arbeid.Peter Alnor

Men digitalisering blir ofte et moteord som brukes i generelle termer og uten noen nærmere forklaring. Hva innebærer det i praksis? Peter Alnor, Director Product Management i Wolters Kluwer, gir noen eksempler på hvordan det kan brukes i regnskaps- og revisjonsbransjen.

Standardisering

«Digitalisering handler i stor grad om standardisering. Det kan være standardisering av alt fra prosesser til verktøy og leveranser,» sier Peter.

Som navnet antyder, innebærer standardisering at saker og ting håndteres på en forhåndsbestemt måte. Når en prosess håndteres digitalt, blir den utført på nøyaktig samme måte hver gang, til forskjell fra en manuell prosess, der det er stort rom for forskjeller i håndteringen. Dette skaper en forutsigbarhet som fører til effektivitet og samtidig reduserer risikoen for feil. Over tid fører dette til høyere produktivitet og lavere kostnader.

Hva kan vi digitalisere?

Neste skritt blir å identifisere hvilke prosesser som kan digitaliseres, og hvor det tilfører mest verdi.

«Datasikkerhet og et tettere samarbeid mellom byrå og kunde er to gode eksempler på hva vi kan ta utgangspunkt i,» sier Peter. «Det kan for eksempel handle om å begynne å bruke digitale signaturer og en kundeportal for å dele dokumenter med kunder og medarbeidere.»

Viktig med effektivt digitalt samarbeid

Å samarbeide er viktig i de fleste bransjer. Et enklere og mer effektivt samarbeid med medarbeidere og eksterne partnere – for eksempel kunder – blir da sentralt i en digitaliseringsprosess. I regnskapsbransjen håndteres mange bilag og mye dokumentasjon, og derfor blir mulighetene til digitalt samarbeid og utveksling av informasjon ekstra viktig. Det er også noe som i stor grad etterspørres av bransjens kunder.

«En kundeportal blir en avgjørende del av digitaliseringen av regnskapsbransjen,» sier Peter.

Kundeportal ikke bare dokumentdeling

Det å dele dokumenter på en smidig og enkel måte er naturligvis en sentral del av digitaliseringspuslespillet. Men det finnes også store utviklingsmuligheter utenom dokumentdeling, mener Peter.

«Kundeportaler og andre digitale samarbeidsverktøy er ikke bare en måte å dele filer med hverandre på, men kan også bidra til bedre kundekunnskap i form av data og innsikt, og dermed øke kundeverdien ytterligere,» sier Peter. Eksempler på dette kan være å hjelpe kundene med å identifisere mønstre i arbeidsprosessene deres og hjelpe dem med å bli mer effektive. Kundeportalen blir også en naturlig kanal der byrået regelmessig kan dele denne typen innsikt med kunden.

Vil du vite mer?

Wolters Kluwer tilbyr et digitalt økosystem av skybaserte programmer for at du skal kunne hjelpe kundene dine på en enkel og effektiv måte.

Back To Top