Expert-Insights-Hero-Images-8-1
Skatt og Økonomijuni 19, 2023

Krav om redegjørelse etter åpenhetsloven

Etter:Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Alle virksomheter som etter regnskapslovens regler skal utarbeide årsberetning, plikter å offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort etter åpenhetsloven i regnskapsåret. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Redegjørelsen skal gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider eller legges inn som en del av årsberetningen.

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med åpenhetsloven. Den som bryter åpenhetsloven kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes. Det kan også ilegges tvangsmulkt.

Man skal ha en forholdsmessig og risikobasert tilnærming til rapporteringen. Dette betyr at det skal være en overkommelig oppgave å rapportere og at plikten gjelder kjernevirksomheten. Hvis f.eks. en klesimportør har kjøpt noen nye kontorstoler, så behøver de ikke å ettergå verdikjeden for kontormøbler og rapportere om dette, men de må undersøke menneskerettssituasjonen og arbeidsforholdene hos leverandørene i de landene klærne importeres fra. Jo større risiko det er for menneskerettighetsbrudd, dess mer kreves av undersøkelse fra virksomheten. Dersom en av leverandørene til virksomheten har redegjort tilfredsstillende for forhold og tiltak lengre ned i verdikjeden, kan virksomheten henvise og lenke til denne redegjørelsen hva gjelder dette leddet i verdikjeden.

Undersøkelses- og rapporteringsplikten gjelder oppstrøms, dvs. i leverandørkjeden, ikke nedstrøms i forhold til virksomhetens kunder.
Oppfyll kravene med Dokumentprogrammet
I siste versjon av vårt Dokumentprogram (2023.2) finner du en dokumentmal som hjelper deg å lage en redegjørelse som oppfyller kravene i åpenhetsloven. Programmet kan lastes ned her.
Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Senior Technology Product Manager • TAA Scandinavia
Advokat MNA. I Wolters Kluwer siden 2013. Tidligere Daglig Leder i Webjuristene AS.
Fremtidens løsninger
Komplette skybaserte tjenester
Back To Top